Vi gör detta tillsammans!

2020 är ett år vi aldrig kommer att glömma. Sedan pandemin drabbade oss har vi, och många med oss, tvingats ställa om och tänka nytt.

Tidigt insåg vi på LKF att vi måste ta oss igenom krisen tillsammans. Tillsammans med våra hyresgäster och medarbetare samt med Lunds kommun och stadens föreningar. Genom flera olika initiativ och insatser har vi velat skapa förutsättningar för att vi tryggt ska kunna klara krisen. Vi har också velat visa att vi bryr oss om Lund som stad, där en levande stadskärna ligger oss varmt om hjärtat.

Genom en av våra största satsningar, #StarkaTillsammans, har ett tjugotal företag, som hyr lokal av oss erbjudit våra hyresgäster olika former av rabatter. I det här numret av tidningen kan du läsa vad några av företagarna tycker om satsningen.

Våra lokalhyresgäster har även kunnat ansöka om anstånd med hyran under årets andra kvartal och även om en hyresreduktion på 50 procent, riktad till krisdrabbade branscher. Tanken med dessa åtgärder har varit att hjälpa företagarna att ta sig ur den värsta krisen.

I våras erbjöd vi även våra hyresgäster gratis internet i två månader, för dem som inte redan tecknat avtal med vår internetleverantör Via Europa. Detta för att öka möjligheten att hålla kontakt med nära och kära. Under våren och sommaren fortsatte vi de bosociala aktiviteterna i våra områden där vi bland annat genomförde satsningar på ungas föreningsliv, bjöd in till live-streamade gårdsspelningar, säkra utomhusaktiviteter och allsångståg.

När vi nyligen gjorde en enkätundersökning får vi gott betyg från dig som hyresgäst. 400 slumpvis utvalda hyresgäster fick enkäten och 93 procent säger att de trivs hos oss. Det gör oss glada. Många har också uppskattat våra försiktighetsåtgärder, som att vi inte haft några fysiska lägenhetsvisningar, att vi har ökat vår städning och tydligt kommunicerat de viktiga råden om avstånd och att tvätta händerna.

Vi har helt enkelt ställt om delar av vår verksamhet och mycket har visat sig fungera bra. Många av våra anställda väljer att arbeta hemifrån och merparten av våra möten sker numera digitalt. När det gäller vårt arbete med att bygga och skapa nya hem har det mesta rullat på enligt plan.

I höst gäller det att vi fortsätter hålla i och fortsätter att stå starka tillsammans! Än är pandemin inte över och vi fortsätter göra vad vi kan för att vi alla ska klara detta så bra som möjligt. Tillsammans är vi starka!

Fredrik Millertson  vd
Gunilla Flygare  vice vd och affärsutvecklingschef

Porträtt på leende man med svart kavaj och blå skjorta

Fredrik Millertson

Porträtt på leende kvinna med rött uppsatt hår och lugg. Svart kavaj och blus

Gunilla Flygare