DIGITALA MÖJLIGHETER

Närbild på hand som pekar på en telefon, grönt filter över bilden.

Digitala steg framåt under pandemin

En effekt av coronakrisen är att många ”tvingats” blir mer digitala än de var innan. Så även LKF, vars digitala resa inleddes före pandemin men som i år har fått en rejäl knuff framåt.

– Pandemin har påverkat oss på LKF, precis som den påverkat andra. Det var lite jobbigt till en början, men jag tycker att vi har hanterat det väl efter hand. Plötsligt var vi tvungna att förhålla oss till att vi inte längre kunde träffa varandra fysiskt, varken medarbetare, hyresgäster eller leverantörer och partners. Det ställde vår digitala förmåga på sin spets: hur gör vi nu?

Det säger Björn Lahti, digitaliseringschef på LKF, när han ser tillbaka på våren och sommaren 2020. Han fortsätter:

– Våra digitala satsningar skyndades på, vilket var positivt. Plötsligt behövde vi ta steg som vi tvekat inför.

Utformningen av vissa digitala tjänster hade påbörjats före pandemin, som exempelvis att ta fram digitala hyres­kontrakt. Att visst arbete redan var gjort ser Björn Lahti som en fördel. Det innebar att LKF inte behövde börja från noll, utan kunde fortsätta arbeta vidare.

Boportal testas

Ett digitalt kund- och ärendesystem var också så gott som färdigt när pandemin bröt ut. En annan tjänst, som inom kort kommer att testas på LKFs spjutspetsprojekt Xplorion på Brunnshög, är en Boportal. Om försöket slår väl ut kommer tjänsten att vidareutvecklas och erbjudas för samtliga hyresgäster inom LKF, på sikt. Boportalen ska samla flera digitala tjänster på ett ställe, exempelvis hyreskontrakt, uppdatering av kontaktuppgifter och felanmälan.

– Vi vill skapa enkelhet. I Boportalen ska vi sätta ramarna, men behöver därmed inte stå för alla tjänster själva. Andra tjänsteleverantörer kan ansluta, så att man via Boportalen till exempel ska kunna sköta hemleverans av mat, larm, hemvård, städning med mera.

Men riktigt där är LKF alltså inte ännu, men arbete pågår. Pilottestet på Xplorion blir ett första steg mot att kunna erbjuda alla hyresgäster en digital väg in till LKF.

– Vi har tagit stora digitala steg det
senaste året, men vi har flera steg kvar för att vi ska kunna fortsätta i rätt riktning. Vi ser och lär av andra och delar också gärna med oss av våra erfarenheter. Vi ligger bra till och har grundat för att kunna komma snabbare framåt, säger Björn Lahti.

Skanning av fastigheter

En annan digital satsning som växt fram inom LKF på sistone är skanningen av fastigheter, som görs med hjälp av drönare. Den som sett drönare flyga tätt inpå vissa fastigheter, styrda av LKF-medarbetare, ska alltså inte vara orolig. Henriette Jareklew, digital ledare på LKF, arbetar med satsningen och berättar mer:

– Vi vill självklart inte spionera, utan gör detta för att snabbt få till oss information om våra fastigheter. Det handlar om att bedöma fastighetens skick och behovet av underhåll. Vi får in mer information och dessutom betydligt snabbare när vi använder drönare. Vi kan också fånga in information betydligt oftare nu än om vi skulle gjort detta arbete manuellt. Det ger oss säkrare prognoser, säger hon.

Vilka positiva lärdomar har LKF dragit under pandemin?

– Vi har lärt oss att vi kan ställa om och att vi klarar att ta till oss nya förutsättningar. Det är en styrka och skapar en stolthet för det vi gör och står för, tycker jag. Det ger oss också ännu mer möjligheter och större lust att fortsätta pröva nytt, säger Björn Lahti.

Datorskäm som visar inloggningssidan för Mina sidor på lkf.se

”Vi kommer att fortsätta vårt arbete mot en mer digital kundupplevelse. Självklart ska vi också ta hand om dem som av olika skäl inte kan eller vill hantera de digitala lösningarna.”

Porträtt på en man med mört kort hår, skägg och mustasch. Bruna ögon och svart polotröja.
Björn Lahti
En drönare flyger mellan husen en solig dag. En man står med ryggen till och styr.
Drönaren in action på LKFs områden.

Hur tänker LKF framåt?

– Vi kommer att fortsätta vårt arbete mot en mer digital kundupplevelse. Självklart ska vi också ta hand om dem som av olika skäl inte kan eller vill hantera de digitala lösningarna. Om vi lyckas ta fram riktigt bra digitala lösningar så kommer detta att frigöra tid för både oss och de kunder som behöver hjälp, säger Björn Lahti och avslutar:

– Vi är i början på en resa, som vi är glada att vi hade påbörjat före corona. Nu när vi fått upp ögonen för vilka möjligheter som finns, vill vi vara med och skapa insikt om vad som fungerar och vad vi saknar. Här är det alltid bra för oss att höra mer om våra kunders behov och tankar, så tveka inte att höra av dig till oss i de här frågorna! Dina synpunkter gör att vi kan bli mer pricksäkra i våra digitala tjänster.

Vit drönare med kamera