MÖTEN

Dialogträffar i nytt format på S:t Hans gränd

Lila lavendelblommor i fokus och gråa tvåvåningshus skymtar i solen bakom.
Försommar på S:t Hans gränd 2020.

Under sommaren bjöds de som bor på S:t Hans gränd in till dialog om sin utemiljö. Istället för ett enda stort möte bjöd LKF in till åtta mindre träffar, på fyra olika platser på områdets gårdar. Möjligheterna att hålla avstånd var goda och uppslutningen bättre än vanligt.

De senaste åren har varit händelserika på S:t Hans gränd. De befintliga lägenheterna (på Offerkällan) har renoverats och i höst flyttade de första hyresgästerna in i de nybyggda lägenheterna, på Gränden. Dessutom renoveras de underjordiska garagen och i samband med detta ses utemiljön på de befintliga gårdarna över. Därav dialogen med hyresgästerna.

– Vi tar ett helhetsgrepp på området. Istället för att bara återställa gårdarna och göra vad vi tror, ville vi passa på att höra med hyresgästerna vad de saknar och vilka värden de uppskattar. Vi ville veta vad de tyckte var viktigt för att skapa en attraktiv utemiljö, säger områdesvärd Sebastian Mati.

Istället för ett stormöte blev det alltså ett antal mindre möten, med goda möjligheter att sprida ut sig. På träffarna fanns det möjlighet att prata med personal från LKF och att lämna synpunkter via en enkät. De som hellre ville svara på sin enkät i hemmiljö gjorde det. Att svara digitalt var också möjligt.

– Att ses i mindre sammanhang ger en annan kommunikation. Istället för att vi från LKF stod på en scen och pratade kunde vi nu möta människor mer ansikte mot ansikte. Det kändes bra, säger Sebastian Mati och fortsätter:

– Vi ville att alla skulle känna sig trygga och välja sin modell för att lämna sina synpunkter. När vi nu har både nyproduktion och renovering av befintlig bebyggelse samt även utemiljön, så har vi ett guldläge att äntligen knyta ihop de här två områdena. Dels vill vi undvika att nyproduktionen blir en isolerad ö och dels vill vi ge alla som har varit störda av nyproduktionen något tillbaka.

Sebastians känsla några månader senare är att mötena föll väl ut. Att möta hyresgästerna i lite mindre sammanhang ser han som positivt och han upplevde att även hyresgästerna uppskattade det mindre formatet.

Ungefär en tredjedel av områdets boende passade på att uttrycka sin mening, vilket är något fler än vanligt. Det kom in förslag på allt från basketkorgar och fotbollsmål till fler gröna ytor och möjligheter till stadsodling och biodling. I skrivande stund, i mitten av september, håller de inkomna förslagen som bäst på att diskuteras i den arbetsgrupp som ansvarar för området.

– Vi är glada att vi kommer att kunna bemöta många av de önskemål vi fick in, synpunkter ifrån de boende har varit en viktig del kring utformningen av den nya utemiljön, avslutar Sebastian Mati. 

”Vi ville att alla skulle känna sig trygga och välja sin modell för att lämna sina synpunkter.”

Möjliggjorde uteplatser för säkert besök

Vi på LKF har hjälpt till att möjliggöra utomhusträffar för våra äldre hyresgäster på Ribbingska, Papegojlyckan och Gernandtska Lyckan. Genom att möblera rätt och sätta ut planteringar, gjorde vi det både snyggt, trevligt och inte minst säkert att kunna hälsa på sina nära och kära ute i sommaren.

Promenadstolpar finns också på några av våra innergårdar, för att uppmuntra till rörelse och kunskap i en säker miljö.

Ryggen på en äldre kvinna som vinkar till två tjejer på andra sidan av flera krukor. Utomhusmiljö och sol.
Efterlängtat besök av nära och kära på säkert avstånd.