72 KVADRAT: PÅ GÅNG I VÅRA OMRÅDEN

På gång i våra områden:

Offerkällan skapas en ny mötesplats så att våra hyresgäster både kan grilla och spela boule.

Vi anlägger en ny fin grillplats på Flintyxan på Gunnesbovägen 203 där boulebanan ligger idag.

Vi håller i ett konstprojekt för ungdomar tillsammans med Fäladsgårdens Fritidsgård. Tanken är att resultatet så småningom ska synliggöras någonstans i bostadsområdet Rådhusrätten.

Fler bänkar sätts upp i Världens trädgård vid Vikingavägen.

Grödan på Kobjersvägen och Klövervägen ska fasaderna putsas om. På Klövervägen ska även taket läggas om. Detta kommer att ske under sommaren/hösten.

Kollegievägen 95, Östra Mårtensgatan 10 B och 12 D, Östra Vallgatan 19, Grynmalaregatan 5, Hildur Sandbergsgatan 14 och på Sandgatan 4 i Veberöd moderniserar vi hissarna. Vi byter hydraulaggregatet och all styrning till hissen. Hisskorgen kläs om med högtryckslaminat på väggar och tak och med infällda LED-spotlights som är närvarostyrda.

Vi byter korgdörrar och målar maskinrummet och hisschaktet. Allt för att våra hyresgäster ska känna sig trygga att ta hissen.

Murarvägen förbättrar vi belysningen vid entréerna.

Lekplatsen på Vikingavägen 2 ska göras iordning och snyggas till.

Rådhusrätten får nya UWS-stationer och vi drar igång kampanjen Håll Maggan Rent.

Folkparksvägen  1-9 ska vi plantera nya vackra rosenbuskar.

Stenmästarvägen startar vi ett pilotprojekt med nya cykelställ där cyklarna kan låsas på däck och ram.

Eddan får tvättstugorna nya dörrar. Källardörrar och cykelförråd kompletteras med taggläsare.

I mitten av april börjar vi tvätta förrådsbyggnadernas fasader på Boplatsen.

Nytt passagesystem till entréer och tvättstuga på Trollebergsvägen 81–95 blir klart under året.

Vapenhuset 1 i Södra Sandby kommer reparation och omfogning av tegelfasader att påbörjas i sommar och avslutas under hösten/vintern.

Högbovägen sätter vi upp grindar till källsorteringsrummen och förbättrar belysningen vid p-platserna.

Eddan planterar vi nya häckar vid Vikingavägen 2, 6 och 14.

Under hösten/vintern får Gärdet 20 i centrum nya balkongfronter. Det blir samma utförande som idag.

I början av juni invigde vi en ny bouleplan på gården vid Lilla Tvärgatan 11–19.

Karhögstorg planerar vi för nya och större balkongerna på de två äldre husen. Vi planerar att starta till hösten.

Vi förbättrar också brandskyddet med brandtäta partier på varje trapphusplan för att skapa en brandcell mellan lägenheter och trapphus.