Framtidens boende?
Hållbart, smart och enkelt!

Många människor lämnar landsbygden för att flytta in till en stad eller ett storstadsområde. Det innebär att vi blir fler människor som ska bo och arbeta på mindre och trängre ytor. En annan utvecklingstrend som vi är mitt i, och som knappast lär avta, är att vi utför allt fler vardagstjänster via datorer, mobiler och appar.

Många pratar också om det smarta, digitala hemmet. Här vill vi på LKF peka på möjligheten att leva både smart och hållbart. För att motivera fler att hänga på tror vi att det är viktigt att göra det hållbara livet enkelt. Det ska vara lätt att göra rätt, annars kommer omställningen att gå trögt.

Det smarta hållbara hemmet behöver med andra ord vara enkelt att hantera, annars tar vi det inte till oss. För krångel har vi nog av ändå. Därför bör utgångspunkten vara människors behov i vardagen, inte vad tekniken i sig kan utföra.

Personligen tror jag att vi kommer att ändra vår syn på vad ett hem är. Jag tror att delar av vår närmiljö kommer att ingå i det vi i dag kallar hem; platser i vårt närområde där vi kan dela olika typer av vardagstjänster, saker och upplevelser med våra grannar.

Jag tror också att fler människor kommer att vara beredda att betala lite mer för sitt boende, om boendet erbjuder smidiga tjänster för resor och transporter. Då blir det enklare att leva utan en egen bil. Och då kan vi på riktigt börja prata om levnadskostnader istället för boendekostnader.

I Xplorion, vårt innovationsprojekt på Brunnshög, tittar vi närmare på framtidens boendelösningar. Huset är bilfritt, men har både en bil- och en cykelpool. Huset bygger även på tanken att vissa ytor och tjänster ska kunna delas mellan de boende. Med Xplorion vill vi skapa framtidens hållbara boende, präglat av ett ökat delande samt av mobilitetstjänster och smarta digitala lösningar.

Hur vill du bo i framtiden? Hör gärna av dig med dina reaktioner på det du läser i tidningen! Du kan maila till info@lkf.se

Håkan Nilsson, fastighetschef Öster, LKF