72 KVADRAT TRYGGT BOENDE

TRYGGARE TILLSAMMANS

KUNSKAP SOM KAN RÄDDA LIV

För drygt ett år sedan antog LKF den nationella policyn Huskurage, för att tillsammans med hyresgäster förebygga och förhindra våld i nära relationer. Under förra året utbildades områdesvärdarna tillsammans med bland annat fastighetschefer, och nu har ytterligare närmare 100 anställda ute i bostadsområdena fått en halvdagsutbildning.

– Det handlar egentligen om att ge vår personal rätt glasögon för att kunna uppmärksamma våld i nära relationer, säger Britta Anfast, bosocial utvecklare. De har fått lära sig mer om vilka mekanismer som ligger bakom våld i nära relationer, hur man ställer frågor och bemöter människor i en svår situation och vilken hjälp som finns att få.

Som stöd till våra hyresgäster finns anslag med Huskurages budskap i alla trappuppgångar, med tips och goda råd på hur du som granne kan agera. Nu fortsätter arbetet med att utveckla materialet och därmed kunskap hos såväl anställda som hyresgäster i brett samarbete med bland annat Kvinnojouren, Lunds kommun, Rädda barnen och de lokala hyresgästföreningarna.

– Det är lätt att tro att jag som granne inte kan göra så mycket, men det går att hjälpa till på olika sätt. Känns det inte bra att ringa på och möta en granne och ställa frågor, så kan det räcka att ringa på dörren och gå därifrån, den insatsen kan avbryta pågående våld och visar att jag som granne bryr mig. Civilkurage helt enkelt, säger Britta Anfast.

Läs mer:

Om föreningen Huskurage:
huskurage.se

Om LKFs arbete med Huskurage:
lkf.se/huskurage