72 KVADRAT TEMA: SMARTA HEM

Hur är det att vara hyresgäst år 2030?

I en rapport om framtidens boende från 2016 gör Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) bland annat följande spaningar:

Den ökande urbaniseringen (att allt fler väljer att flytta från glesbygd till städer) och digitaliseringen (att allt fler tjänster bygger på modern it-teknologi och är webb- eller app-baserade) är trender som kommer att ha stor påverkan på framtidens boende.

Att lyckas med hållbar urbanisering är en stor utmaning i den täta staden, vilket kan handla om att hantera ytor, rent vatten och avfall. Fler bostäder än i dag kommer att behövas och troligen behöver reglerna kring hur en bostad måste se ut förändras, i takt med att fler människor bor tätt och på mindre yta.

Högst troligt kommer fler människor att dela på fler funktioner, inte bara tvättstugan. Delningsekonomin växer sig stark och med den följer ett annat förhållningssätt till ägande samt individuell och gemensam yta.

Behovet av flexibla hyreskontrakt och snabbare lösningar kommer troligen att öka. Digitali­seringen gör det möjligt att både söka, kvalificera sig och skriva kontrakt på helt nya sätt.

År 2030 har vi troligen en större variation i bostadsutbudet, grundad på förändrade familje­sammansättningar, livsmönster och värderingar och de olika behov av boende­lösningar som detta skapar.

Framtidens hyresgäst är en individ vars behov och önskemål förändras snabbt. Att kunna påverka alla delar av sitt liv, även boendet, tas för givet.