72 KVADRAT TEMA: SMARTA HEM – EC2B

Ett bilfritt liv via
bil- och cykelpooler

De som flyttar in i Xplorion väljer ett bilfritt liv. Istället för parkeringsplatser erbjuder LKF medlemskap i en bilpool och tillgång till husets cykelpool, allt nåbart via en app. De mobila tjänsterna har tagits fram i samarbete med företaget EC2B.

– Bakgrunden är att vi i några år arbetat med flera fastighetsbolag som velat erbjuda sina hyresgäster en annan typ av boende; många vill ta utvecklingen ett steg till och komma bort från rådande bil- och parkeringsnormer.

Att ha tillgång till olika sätt att transportera sig är det viktiga, inte nödvändigtvis att äga en bil eller en lådcykel, säger Björn Wendle på EC2B och förtydligar:

– Vi vill helt enkelt kunna erbjuda mobilitet, rörlighet, genom att paketera ihop tjänster som bilpool, cykelpool och gärna även möjlig­heten att kunna köpa resor inom kollektivtrafiken. För dem som använder våra tjänster ingår även ett inledande rådgivningssamtal, för att diskutera varje hushålls transport- och mobilitetsbehov och förklara hur våra tjänster fungerar.

Via EC2B:s app får Xplorions hyresgäster överblick över hur många elcyklar, el-lådcyklar och bilar som finns tillgängliga för stunden. Därefter kan de gå ned till cykelhuset på gården och hämta en cykel. De som bokat en bilpoolsbil använder i första hand den som är parkerad på husets enda parkeringsplats. Om den är upptagen ges information om var närmaste bilpoolsbil är parkerad. Planer finns också på att koppla ihop appen med Skånetrafiken, så att det ska gå att se när nästa spårvagn eller buss avgår och även köpa en biljett.

– Vi kommer även att bjuda in till mobilitetskvällar, där hyresgästerna kan testa elcyklarna, ställa frågor och få veta mer om konceptet, berättar Björn Wendle.

EC2B ska följa utvecklingen på Xplorion, för att utvärdera satsningen och för att kunna förändra tjänsten utifrån de önskemål som kommer fram.

– Vi kommer bland annat att studera hur resandet ser ut och jämföra resvanorna hos Xplorions hyresgäster med resandet i något annat område. Vi vill ta reda på effekterna i användning, kundnöjdhet och också göra intervjuer för att få hyresgästernas återkoppling på vad som funkar bra och vad som skulle kunna göras bättre, säger Björn Wendle.

Om försöket med mobilitetslösningen på Xplorion faller väl ut vill både LKF och EC2B fortsätta använda och vidareutveckla konceptet.

”Vi vill helt enkelt kunna erbjuda mobilitet, rörlighet, genom att paketera ihop tjänster som bilpool, cykelpool och gärna även möjlig­heten att kunna köpa resor inom kollektivtrafiken.”

FAKTA

EC2B kan utläsas både ”Easy to be” (lätt att vara) och ”Easy to B” (lätt till punkt B). Mobilitetstjänsterna på Xplorion kommer att ingå i hyran och ge fri tillgång till cykel­poolen, tio års med­lemskap i en bilpool samt gratis rådgivningssamtal och support från EC2B.