72 KVADRAT TEMA: SMARTA HEM – UNGDOMSTINGET

DELADE
VISIONER

OM FRAMTIDENS HÅLLBARA BOENDE

Ett myller av tankar, idéer och inspiration fyllde Sparbanken Skåne Arena den 6 mars, när det 60:e Ungdomstinget* arrangerades av Lunds kommun. Temat var hållbarhet utifrån FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. LKF var på plats med en workshop kring hållbart boende och sju killar i årskurs 7 på Freinetskolan gav sin bild av det hållbara boendet ur såväl ett socialt som ekonomiskt perspektiv.

Gunilla Flygare inledde med att presentera innovationsprojektet Xplorion på Brunnshög och hur hållbarheten ska löpa som en röd tråd genom både byggprocess och boende.

– Vi vill skapa ett hållbart boende, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt och vill gärna ha era smarta idéer på hur vi kan utveckla ett hållbart boende i framtiden. Vad kan vi dela för att spara på jordens resurser, frågar Gunilla Flygare.

I två mindre grupper sätter dagens brain storming igång; vad kan man dela på i en delningsekonomi för att skörda vinster både socialt och ekonomiskt? Kläder? Eller ett husdjur kanske? Papper, bilder och pennor får idéerna att lyfta efter en stunds eftertanke. Det visar sig finnas mycket som går att dela.

– Och man kan låna böcker av varandra, som ett minibibliotek, föreslår Oscar Vintvall som just fått höra att Xplorion kommer att ha allmänna utrymmen för att inspirera till möten mellan hyresgästerna. Då kan man ses och prata och låna böcker här. Huset kan bli som en ministad egentligen, där det mesta finns.

Så kommer delningsidéerna plötsligt på löpande band; behöver alla verkligen en egen borrmaskin? Och visst skulle det vara bra om grannen hade hockeyutrustning att låna ut för den som vill testa? Och glassmaskinen som används en gång om året kan ju grannarna också ha glädje av. Från de materiella ting som går att dela, leder ungdomarna in tankarna på den sociala hållbarheten; varför inte ha gemensam julfest och mötas över generationsgränserna? Eller hjälpas åt att passa djur och barn? Eller till och med dela på en mormor?

LKF har varit med på flera av kommunens ungdomsting och Gunilla Flygare ser morgondagens hyresgäster som viktiga inspirationskällor.

– När ungdomarna kommer igång och diskuterar kommer det så många fantastiska idéer och tankar som vi tar med oss i vår planering för framtiden.

Förutom det senaste tingets alla idéer kring hållbart boende, har LKF också fått med sig ungdomarnas tankar om framtidens utemiljö, som var temat på ungdomstinget i november förra året. Här kom bland annat tankar kring tillgänglighet för alla fram, liksom vikten av belysning för trygghetens skull.

* Det 60:e Ungdomstinget var också ett Inflytandecafé, där elever från särskolan medverkar och har inflytande. Läs mer om ungdomars möjligheter till inflytande i politiken på kommunens hemsida, lund.se.