72 KVADRAT TEMA: SMARTA HEM – PONTUS ÅQVIST

Arkitekter kan skapa förutsättningar för ökat delande

Vi behöver bryta upp synen på vad en bostad är. Det menar Pontus Åqvist, arkitekt på Open Studio. När bostadsbristen är stor och allt fler väljer att bo i städer gäller det att skapa såväl yteffektiva lösningar som nya tankesätt om både boende och delande.

– Diskussionen kring hållbart boende har gått från att länge ha handlat nästan uteslutande om energifrågor. I dag handlar det mer om hur vi kan bo fler människor på samma yta eller hur vi kan använda rum på olika sätt, på olika tider av dygnet, säger han.

Open Studio har sitt kontor på Media Evolution City i Malmö, ett öppet kontorshotell med relativt små kontorsytor, där många kontor från olika branscher möts. En miljö som känns helt rätt enligt de resonemang som Pontus Åqvist för.

– Vi är just nu i början av en delningsperiod. Om tio år vet vi mer om detta och jag tror att vi kommer att ha nya sätt att se på både boende och arbete, säger han och fortsätter:

– Jag tror att vi över lag behöver lära oss mer om hur vi hjälps åt. Här kan arkitekter vara med och skapa förutsättningar för ett ökat delande. Vi kan se till att skapa ytor där människor kan mötas och hjälpas åt att bland annat renovera cyklar, byta böcker, sy och umgås. Underlätta för oss alla att dela med oss av vad vi kan. Du kan skriva tal och jag kan spika; alla kan vi något.

Utöver att utnyttja ytor mer effektivt så är det kollektiva boendet en annan lösning; att i vardagen dela både ytor och saker med andra människor.

– Här behöver vi fundera över hur vi kan modernisera kollektivet. Jag tror att vi behöver gå från att dela känslor till att dela tjänster. De som bor tillsammans kan utöver att dela på saker även dela kunskapen om de här sakerna, säger han.

När det gäller vilka byggmaterial som är mest hållbara tycker Pontus det är svårare att svara. Dels för att frågan är komplex och dels för att det kanske inte finns några enkla svar.

– Trä lyfts fram mer och att bygga hus med trästomme blir allt vanligare. Och allt som växer är väl i en bemärkelse hållbart. Å andra sidan är de material som är tåliga och tål att få patina också hållbara, som exempelvis betong och stål. När det gäller kök och badrum förs inte samma diskussioner kring hållbarhet. Mycket som slängs kan renoveras och förfinas, säger han.

Frågan om det som kallas ”smarta hem” eller ”smarta städer” tycker Pontus Åqvist ytterst handlar om hur människa och teknik kan samverka. I ett av Open Studios projekt arbetar de med en teknik som gör det möjligt att se var människor i ett hus befinner sig. Om du till exempel ser att flera grannar befinner sig i cykelverkstaden blir du kanske också sugen på att gå dit, för att få hjälp att fixa din cykel?

– De mjuka värdena är mest intressanta tycker jag; när tekniken kan stödja det sociala livet. Tekniken går också att koppla till växtlighet. Sensorer kan mäta regnvatten, hur fuktig jorden är i växternas krukor och så vidare. I ett smart hus underlättar tekniken vardagen, säger Pontus Åqvist.

Pontus understryker också att det är viktigt att den teknik som byggs in i våra ”smarta hem” är öppen, så att tekniken kan förändras och fortsätta vara modern.

– Med öppen teknik går det att bygga vidare framåt. Det måste vara vägen framåt, annars blir det smarta snabbt föråldrat. Å ena sidan kan jag se smarta hus som en stor möjlighet; husen blir som en öppen forskningsarena som vi kan lära oss mycket av. Å andra sidan får vi inte kränka människors integritet, säger han.

De mjuka värdena är mest intressanta tycker jag; när tekniken kan stödja det sociala livet.

Fakta

Open Studio har på uppdrag för LKF ritat kvarteret Snickaren, i centrala Lund. De har också bland annat arbetat med Sveriges minsta studentbostad Bo Kompakt åt AF Bostäder, ett nytt bibliotek i Limhamn åt Trianon och håller på att utveckla flera co-living-boenden åt Stena Fastigheter. Pontus Åqvist är också en av arkitekterna bakom Urbana Villor i Malmö, som fick Kasper Salin-priset 2009.