72 KVADRAT HÅLLBART

LEKANDE
LÄRANDE

FÖR alla sinnen

Vad är egentligen ljud? Det finns, men går inte att se – så hur fungerar det?

De frågorna kan Norra Fäladens nya Experimentlekplats hjälpa till att ge svaren på. Här  på gården bakom Magistratsvägen 23 kan barn genom lek och egna experiment uppleva hur de osynliga vibrationerna som rör sig genom luften kan ge ljud vi uppfattar med våra öron och hjärna.

I augusti stod den klar, lekplatsen som genom upptäckarlust ska inspirera stora och små att lära sig mer om ljud. Lekplatsen är byggd av LKF, som tillsammans med Naturskolan tagit fram en hållbar lekplats som lockar till kunskap.

– Idén om en experimentlekplats föddes under anläggandet av solcellsanläggningen på hustaken på Magistratsvägen. Anläggningen syns inte från marken, men den är vår största och vad vi känner till även norra Europas största solcellsanläggning på bostadstak, säger Lena Nordenbro, hållbarhetsansvarig på LKF.

– Tanken var att låta en experimentlekplats få symbolisera att området nu står för en betydande del av solelsproduktionen i Lund och i den andan skapa intresse och engagemang för teknik och naturvetenskap.

Idéerna till experimenten är signerade Natur­skolan och Anna Ekblad, naturvetenskaps- och teknik­utvecklare på Naturskolan.

– När LKF kontaktade mig om en ny lekplats på tema natur och teknik kom vi tillsammans fram till att ljud och vatten är spännande fenomen att upptäcka genom lek. Det man gör med kroppen fastnar i knoppen helt enkelt, säger Anna Ekblad.

Och nu väntar den bara på att intas av stora och små som vill undersöka med alla sinnen, hållbar för lek och med skyltar som förklarar närmare hur ljud uppstår och förflyttar sig. Som varför viskningarna från kompisen som står vänd mot en parabol faktiskt hörs till den andra parabolen, trots ett avstånd på 30 meter. Och vad är det som gör att de snurrande figurerna ”Gatumusikanterna” avger olika toner och förändras när man snurrar dem fortare? Förhoppningen är att aktiviteterna väcker både nyfikenhet och nya frågor för att lära sig mer.

Förutom det osynliga och spännande ljudet går temat på lekplatsen också i vattnets tecken. En klassisk rickepump och en vattenbana inspirerar till att se vart det rinnande vattnet tar vägen; går det att styra på olika sätt och kan jag påverka hur mycket vatten som rinner förbi hindren? I en damm samlas regnvatten från kringliggande tak. Dammen blir bokstavligt talat ett vattenhål för insekter och fåglar. På temat solenergi finns också en soldriven laddningsbänk för mobiltelefonen. På kvällen lyser laddningsbänken med hjälp av solenergin den lagrat på dagen.

– Experimentlekplatsen är en annorlunda och spännande lekplats för både stora och små och vi hoppas att besökare tillsammans ska skapa en trivsam mötesplats i området, avslutar Lena Nordenbro.

Läs mer om Naturskolan på lund.se/naturskolan. Här finns bland annat Naturskoleblad med tips på aktiviteter utomhus.

Lena Nordenbro

”Tanken var att låta en experimentlekplats få symbolisera att området nu står för en betydande del av solelsproduktionen i Lund och i den andan skapa intresse och engagemang för teknik och naturvetenskap.”