72 KVADRAT NYA RUM FÖR ALLA

Kvarteret

Norra Bullerbyn

Mitt emellan Fäladstorget och den uppväxta lummiga Borgarparken bygger vi två 8-vånings­hus med 106 nya hyresbostäder på 1– 4 rum och kök. Båda husen byggs med källare.

Folktandvården får nya lokaler i det ena huset. Det ska också byggas en liten lekplats i sydväst och en fin utemiljö i nordost med utsikt över parken.

Just nu pågår arbetet med att resa husens stomme och ytterväggar. Framåt jul räknar vi med att husen har nått halva sin höjd.

Husen får solceller på taken och det kommer att finnas en bilpool. I december 2019 ska husen vara färdiga för inflyttning.

Även parkeringsplatsen på Fäladstorget byggs om och det ger en ökning med drygt 50 p-platser jämfört med idag. Det är inte säkert att ombyggnaden av parkeringen kommer att vara helt klar under 2019.