72 KVADRAT NYA RUM FÖR ALLA

HEJ!

SÖDRA
SANDBY

– nu börjar vi snart riva och bygga nytt i centrum!

LKFs styrelse beslutade i somras att tilldela uppdraget för projekt Kryptan till entrepre­nören Litana Group, en Litauisk byggkoncern med mer än 1 300 anställda i 9 länder. Litana Group har hittills medverkat i ett fyrtiotal slutförda projekt i Sverige och har bland annat erfarenhet av ESS-projektet i Lund.

Och nu är det snart dags att sätta grävskopan i marken för projektet Kryptan somomfattar ett helt nytt kvarter centralt i Södra Sandby med bland annat en ny vårdcentral, 50 lägenheter i varierande storlekar, parkeringar, nytt bibliotek samt tio servicebostäder till vård- och omsorgsförvaltningen i kommunen.

Några frågor till LKFs byggprojektledare Lars Schantz:

När börjar Sandbyborna märka av att projektet sätter igång och vi börjar riva de gamla husen?
– Just nu pågår Litanas detaljprojektering för att ta fram bygghandlingar. Parallellt med detta pågår upphandling av Litanas underentreprenörer.

Vi håller också på med att skaffa fram alla tillstånd som behövs för att få starta rivnings- schaktnings- och byggnadsarbeten. Bygglovet är redan klart.

Vi planerar att starta rivningsarbetena i januari 2019.

Vilka är utmaningarna med att bygga mitt inne i Södra Sandby?
– Det är alltid en utmaning att etablera en stor byggarbetsplats mitt i en tätort. Vi ska göra allt vad vi kan för att minimera störningarna för dem som bor eller på annat sätt finns i närheten.

Det kommer att bli en del tung trafik till och från arbetsplatsen så vi måste också se till att byggtrafiken sker så smidigt och säkert som möjligt, men det är ofrånkomligt med buller och trafikstörningar vid en så här stor arbetsplats.

Varför river vi inte den gamla verkstadslokalen som ligger på Backgatan?
– Det är kommunens antikvarie som menar att byggnaden ska bevaras. Det som är viktigast att bevara är fasaden mot väster. I övrigt kommer stora delar av byggnaden att rivas.

Kan trafiken fortfarande gå rakt  genom byn när vi bygger?
– Vi kommer inte att stänga av Revingevägen. Vid vissa tillfällen kan det dock hända att det blir trafikstörningar på Revingevägen och anslutande gator.

Trottoaren kommer att behöva stängas av längs Revingevägens norra sida utanför arbetsområdet.

När beräknar LKF att hyresgästerna kan flytta in?
– Preliminärt vid årsskiftet 2020 – 2021.

Kommer pizzerian att flytta in i de nya lokalerna?
– Ja, vi har ett samarbete med Krögaren & Bagaren.

Finns det parkering för alla besökande och hyresgäster?
– Vi följer kommunens parkeringsnorm och vi bedömer att vi har tillräckligt antal platser.

Varför heter projektet Kryptan?
– Fastigheten som vi bygger på har fastighetsbeteckningen ”Kryptan 10”

Finns det bostäder som är avsedda för äldre?
– Vi har inte planerat någon del av Kryptan som ett speciellt boende för äldre. Lägenheterna är traditionella hyreslägenheter och dessa passar alla som är intresserade av att bo där.

Finns det chans att få en lägenhet och vad kommer de att kosta?
– Alla som står i vår bokö och har tillräckligt med poäng kan få en lägenhet. Hur många poäng som krävs är omöjligt att säga. Det är helt beroende på de andra som också söker lägenheten – hur många de är och hur många köpoäng de har.

Bild-1-Kryptan_1200x765