72 KVADRAT PORTRÄTT: FREDRIK MILLERTSON, VD LKF

Han vill underlätta kommunikationen med LKF

Sedan den 1 oktober heter LKFs vd Fredrik Millertson. Med drygt trettio år i fastighetsbranschen och god erfarenhet av allmännyttan ser han fram emot sitt nya uppdrag. Utöver att producera hållbara bostäder är arbetet med kundnöjdhet och personal som trivs några av hans hjärtefrågor.

– LKF är ett stort, spännande och välskött företag. Det gjorde mig intresserad av det här jobbet. Företaget står även inför utmaningar, där jag känner att jag kan bidra. Jag ser fram emot att få arbeta med befintliga och nya kunder, skapa engagemang och utveckla personalen, säger han.

Rent konkret vill Fredrik Millertson till exempel se till att det blir lättare att kontakta LKF. Han vill göra företaget mer lättillgängligt och arbeta för att det ska finnas en tydlig väg in till LKF, utan krångel. Han vill också fördjupa arbetet med medarbetarskapet.

– Det är viktigt att berömma och bekräfta sin personal. För det krävs tydliga och modiga chefer. Det är också viktigt att ha kul på jobbet, vilket jag hoppas ska sippra ut i form av en positiv attityd när våra anställda möter hyresgästerna, säger Fredrik Millertson.

Bland LKFs fördelar nämner Fredrik bland annat Lunds tydliga koppling till utbildning och kompetens, vilket han menar underlättar när det gäller att hitta kompetent personal. Så ser det inte ut i alla svenska städer.

– Det finns hög kompetens och ambition bland de anställda inom LKF. Jag har blivit väldigt väl mottagen och min känsla är att stämningen är god och att ett stort engage­mang genomsyrar verksamheten, säger Fredrik Millertson.

Under de många år som han arbetat i fastig­hetsbranschen har självklart mycket hänt och förändrats. Det har ömsom varit företagens, ömsom kundernas marknad. I dag är bostads­kön lång och det är definitivt fastighets­bolagen som sitter med trumf på hand.

– Det innebär dock inte att vi kan luta oss tillbaka. Vi måste hålla nivån uppe och vara på tå, oavsett konjunktur, säger Fredrik Millertson.

En stor del av sin första tid i bolaget har Fredrik ägnat åt att träffa anställda runt om på de olika avdelningarna och att åka runt och besöka LKFs bostadsområden. Under hösten och vintern ska han och ledningen bland annat ta sig an ett visionsarbete, för att fundera över hur företaget ska utvecklas framåt. Vad krävs för att LKF ska fortsätta vara en bra hyresvärd och en bra arbetsgivare, är frågor som söker sina svar.

– Om vi fortsätter att växa med ungefär 350 bostäder per år blir vi efter hand ett allt större bolag. Vi ska självklart fortsätta bygga och producera lägenheter, men vi ska också fokusera på de cirka 20 000 människor som redan bor hos oss. Vi vill att de ska fortsätta vara våra nöjda kunder, säger Fredrik Millertson.

När Fredrik Millertson är ledig är han gärna ute med sina hundar eller sticker ut på cykelturer, gärna långa sådana. Han har även ägnat sig åt annan idrott genom livet och då haft god nytta av sin uthållighet och sitt ”tjocka pannben”. Egenskaper som självklart kan vara bra att ha även professionellt.

– Jag tycker om långsiktiga mål. För att det ska fungera i företaget som helhet tror jag att det är viktigt att ha personliga mål som känns rimliga och realistiska för den det berör. Alla kan göra något på sin nivå, säger han.

”Jag tycker om långsiktiga mål. För att det ska fungera i företaget som helhet tror jag att det är viktigt att ha personliga mål som känns rimliga och realistiska för den det berör. Alla kan göra något på sin nivå”

VÄLKOMMEN FREDRIK!

Fakta//FREDRIK MILLERTSON

Aktuell: Ny vd för LKF från och med 1 oktober.

Bakgrund: Har en gedigen erfarenhet från fastighets­området via följande uppdrag: Örebrobostäder i 22 år som driftchef, produktionschef och förvaltningschef, vd för Köpings Bostads AB i fyra år, chef för den tekniska förvaltningen i Örebro kommun i fyra år samt vd på Ystadsbostäder i två år.

Familj: Fru och två utflugna barn (23 och 25 år).Två hundar ingår också i familjen.

Fritid: Cyklar gärna, ofta och långt.