72 KVADRAT HÅLLBART

allt är inte skräp för alla

Plötsligt står det en fullt brukbar soffa i miljöhuset. Och den gamla cykeln är redo för tippen, tycker cyklisten som har investerat i en ny.

Men allt är inte skräp i allas ögon. Genom ett nytt samarbete mellan Emmaus Lund och LKF ska gamla saker få fortsatt liv. Eller en helt ny funktion.

– Vi måste alla ändra vår syn på återbruk och verkligen ta till vara på det vi har. Det finns så mycket saker som kan komma till nytta hos någon annan. Eller till och med bli till något helt nytt, säger Bengt Löfman på Emmaus Lund.

Sedan tidigare tar Emmaus emot skrotcyklar, insamlade genom LKF. Cyklarna fixas till och kan säljas i Emmaus butik, eller fungera som reservdelsbank; ett fullt fungerande lyse här, ett hjul eller en sadel där – tillsammans kan delarna göra en annars skrotfärdig cykel fullt brukbar igen.

I en gemensam syn på hållbar utveckling och återbruk tar nu LKF och Emmaus Lund samarbetet vidare. Under december kommer anslag att sättas upp för hur LKFs kunder på enklaste sätt kan ge gamla saker en ny chans.

Det gäller alltså att tänka ett varv extra före den där turen till tippen.

– Vi vill inspirera till att hitta vägar för gamla saker att komma till glädje, som de är eller i form av nya saker. Vi hade till exempel en gammal, vacker soffa som vi inte kunde sälja i butiken. Istället för att kasta den fick den delvis nytt liv – som piedestal.

En inte alldeles lättplacerad soffa med 100 år på nacken fick alltså fortsatt liv. Det var de vackra, snidade benen i trä som helt enkelt blev benen på en piedestal istället.

”Det finns så mycket saker som kan komma till nytta hos någon annan.”