72 KVADRAT INBLICK: POLHEMSKOLAN

Samarbete med Polhemskolan ger LKF nya infallsvinklar

Åtta bostäder, den minsta på bara drygt 12 kvadrat­meter, ger LKF viktiga, nya infallsvinklar och en bild av vad ungdomar värderar i ett första boende. Det är Polhemseleverna på teknikprogrammet som tar sina första steg i arkitektens spår och ritar ett boende för unga på liten yta.

Eleverna går andra året på teknikprogrammet, med inriktning på samhällsbyggnad och miljö. I samarbete med LKF har de tagit sig an verkligheten på kursen i arkitektur. Åtta yteffektiva boenden presenterades, med namn som ”Lyxlyan”, ”L-agom” och ”Klaustrobo”. Målgruppen är ungdomar och studenter i ett första eget boende.

De kreativa lösningarna var många och de personliga önskemålen vitt skilda. Julia Lundgren och Gabriella Holubec presenterade en lägenhet som de själva skulle vilja bo i; rymliga 22 kvadratmeter, med badkar för avkoppling och med komplett kök i litet format med plats att umgås.

– Vi ville rita en lägenhet till någon som gillar att vara hemma, som är ljus och där man verkligen kan trivas, säger Gabriella Holubec.

Anna Medin, byggprojektledare på LKF, tar med sig ungdomarnas perspektiv och idéer till LKFs framtida projekt.

– Det är intressant att se så olika lösningar på så små ytor. Elevernas arbete visar också att det inte finns något rätt och fel utan handlar om egna prioriteringar. Vi kan aldrig få med allt på så få kvadratmeter utan måste tänka olika varje gång vi planerar för något nytt, säger Anna Medin.

”Det är intressant att se så olika lösningar på så små ytor. Elevernas arbete visar också att -det inte finns något rätt och fel utan handlar om egna prioriteringar.