72 KVADRAT INBLICK

Nya lägenheter länkar samman Offerkällans två nivåer

Mot slutet av året startar produktionen av projektet Gränden, i området Offerkällan på Norra Fäladen. Utöver att skapa nya bostäder är en av grundtankarna att utveckla och förbättra miljön inom området, bland annat genom att göra den nedsänkta gatan tryggare och mer levande.

– De nya husen  blir som en länk mellan den nedre och den övre nivån på Offerkällan. Sex av de nya husen kommer att vara inskjutna i slänten ned mot garagens infartsgata. Det gör att fler människor kommer att röra sig på gatan, vilket i sin tur ger större trygghet, säger Anna Medin som är byggprojektledare på LKF.

Tanken är att de nya husen också ska komplettera Offerkällan med lägenhetsstorlekar som inte finns där idag.

– De nya lägenheterna kommer att ha hiss, vilket inte finns i tvåvåningshusen från slutet av 1960-talet. Vi tror att de nya lägenheterna kan vara intressanta för både nya hyresgäster och även för boende i området som antingen vill flytta till en mindre lägenhet eller få tillgång till ett boende med hiss, säger Anna Medin.

De nya bostäderna får fasader av ljust tegel: ett lite mer gulaktigt tegel i sockelvåningarna, som övergår i ett ljusare tegel uppåt. De allra flesta lägenheterna kommer att ha balkong, fransk balkong eller uteplats.

De två gång- och cykelbroar som finns i området ersätts av nya och förbättrade broar.

– Det roligaste med det här projektet är att den totala miljön i området blir bättre. Det gynnar alla som bor på Offerkällan, säger Anna Medin.

Fakta/GRÄNDEN PÅ OFFERKÄLLAN

  • Området omfattar 164 nya lägenheter, varav tio stycken är servicelägenheter i en separat byggnad (till vård- och omsorgsförvaltningen inom Lunds kommun). Lägenheterna är allt från ettor till fyror och varierar från 31 kvadrat­meter till 78 kvadratmeter. Ett gruppboende med sex lägenheter skapas också.
  • Lägenheterna fördelar sig på åtta stycken hus, varav sex är inskjutna i slänten ned mot infartsgatan till garagen. Ett av de två återstående husen byggs på platsen där det som kallas Lillstugan finns. Lokala hyres­gästföreningen, som disponerar Lillstugan, får istället en lokal i det nya huset. Det andra byggs där det i dag finns ett garage/förråd för bland annat trädgårdsmaskiner. Husen är mellan två och sex våningar höga.
  • Planerad byggstart är sista kvartalet 2018. Inflyttningen sker etappvis från mitten av 2020, fram till tredje kvartalet 2021.