72 KVADRAT TEMA: HÅLLBAR LIVSSTIL

LKF testar återvinning av matolja

Trots att matolja är en resurs som kan återvinnas så saknas det insamlingssystem som tar ett helhetsgrepp för just denna återvinning. LKF deltar dock i ett pilottest av en tänkbar framtida lösning. 264 lägenheter på Karhögstorg testar insamlingssystemet Fettreturen.

Matfett som spolas ned i köksvasken kan leda till stora problem med stopp i avloppet och översvämningar som följd. I dagsläget uppmanas LKFs hyresgäster därför att hälla använt flytande matfett i till exempel PET-flaskor. Med hjälp av en röd tratt, som finns att hämta på alla våra områdeskontor områdeskontor, blir hanteringen smidigare. Därefter slängs flaskan bland restavfallet och bränns. Ingen återvinning av fettet sker alltså.

– Matfett gör stor skada om det spolas ned i avloppsrören, vilket leder till dyra åtgärder. Under 2017 genomförde LKF avloppsspolningar för drygt 1, 1 miljon kronor. Att samla in matfettet är därför jättebra. Att kunna ta nästa steg och även återvinna matfettet vore ännu bättre, säger Hanna Herrlin, vikarierande uthyrare på LKF och involverad i pilotprojektet.

Enligt Tom Johansen, som uppfunnit Fettreturen, kan detta vara ett av de första insamlingssystemen för återvinning av matfett som ser till alla delar i kedjan. Enkelt uttryckt består Fettreturen av en tvåliters insamlingsbehållare eller burk, som placeras i hyresgästens kök. Burken är tillverkad av en temperaturstabil plast, har en stor öppning och ett lock med en tömningsventil.

– När det är dags att tömma burken tar man med den till miljörummet, där den dockas fast i tanken. Burklocket och tanken samverkar genom en ventil, så locket behöver inte öppnas, förklarar Tom Johansen.

Pilottestet av Fettreturen görs i samarbete med Lunds Renhållningsverk, där Sigmund Kaleta håller i trådarna. Under testperioden kommer Sigmund att följa projektet och åka ut till Karhögstorg varannan vecka. När testperioden är slut, i mars 2019, kommer alla hyresgäster att få besvara en enkät kring återvinningssystemet och en utvärdering göras för att se hur mycket matolja som samlats in och hur systemet fungerat.

Fakta/FETTRETUREN

LKF deltar från mars 2018 – mars 2019 i ett pilottest av Fettreturen, ett återvinningssystem för flytande matfett. 264 lägenheter vid Karhögstorg (Mellanvångsvägen 2 A-C, Karhögstorg 2 B samt Karhögstorg 4 A-C och Mellanvångsvägen 6 A-C) ingår i testet, tillsammans med drygt 100 HSB-lägenheter på Billegården. Lunds Renhållnings­verk ansvarar för testet, som kommer att följas upp löpande och sedan utvärderas. Endast flytande vegetabiliska oljor får ingå i systemet. Motorolja, träolja, barnolja, målarfärg och liknande förstör återvinningsprocessen. Bakom Fettreturen finns uppfinnaren Tom Johansen och hans företaget AB iTunnan.

– Det återstår att se om tunnan behöver tömmas en gång i månaden eller en gång i halvåret. Matoljan kommer att återvinnas, för att till exempel bli biobaserade drivmedel, säger Sigmund Kaleta.

Vid pilotestets start gick personal från LKF och Renhållningsverket runt till hyresgästerna på Karhögstorg och delade ut behållaren samt en informationsfolder. De berättade också muntligt om testet och varför det görs. Anslag har satts upp, med information om systemet och möjligheten att hämta insamlingsburkar på områdeskontoret.

– Reaktionerna så här långt har varit väldigt positiva. Intresset är större än jag trodde att det skulle vara, säger Hanna Herrlin.

Hanna Herrlin

”Matfett gör stor skada om det spolas ned i avloppsrören, vilket leder till dyra åtgärder. Under 2017 genomförde LKF avloppsspolningar för drygt 1, 1 miljon kronor. Att samla in matfettet är därför jättebra. Att kunna ta nästa steg och även återvinna matfettet vore ännu bättre”

Tom Johansen