72 KVADRAT TEMA: HEMMA

Lämna aldrig spisen när du lagar mat!

En spisbrand kan handla om allt från en torrkokning med rökutveckling till en fullt utvecklad lägenhetsbrand. Det kan drabba vem som helst och förloppet kan vara mycket snabbt. Här kommer några förebyggande tips och råd om vad du kan göra om olyckan är framme.

En av de vanligaste orsakerna till spisbrand är att den som lagar mat av någon anledning gått ifrån spisen och lämnat en kastrull utan uppsyn. Att laga mat med olja är en annan stor riskfaktor, eftersom olja brinner bra.

– Lämna aldrig spisen när du lagar mat och glöm inte bort att göra rent fläktfiltret, säger Emelie, som är brandingenjör på Räddningstjänsten Syd och har skrivit ett examensarbete på Lunds tekniska högskola om torrkokning. Hon har även ett förflutet som brandman.

Emelie berättar att en torrkokning har ett lite längre förlopp än en oljebrand, men att det ofta utvecklas mycket rök vid torrkokning. En oljebaserad brand utvecklas däremot mycket snabbt.

– Jag har som brandman varit ute på många torrkokningar, där det ofta varit väldigt rökfyllt. Det vi gör allra först, och som du själv också kan göra om du upptäcker en torrkokning eller en brand, är att stänga av spisen och flytta undan kastrullen, säger hon.

Emelie betonar vikten av att för det första ha en brandvarnare och för det andra att regelbundet byta batterier i den. Om du råkar somna ifrån en kastrull med kokande vatten kan en brandvarnare vara din enda chans att vakna i tid.

Vad händer efter att en spisbrand ägt rum och brandkåren ryckt ut? Vi frågar Joakim Imberg, brand- och säkerhetssamordnare på LKF.

– Det kan handla om allt från att ”bara” behöva byta en spis eller fläkt till att totalrenovera hela lägenheten. Och det behövs ingen stor skada för att det ska ta flera månader att återställa lägenheten. För att i det läget inte behöva bekosta till exempel ersättningsboende eller sanering och bort­forsling av ditt bohag vill jag understryka hur viktigt det är att ha en hemförsäkring, säger han.

Utöver att placera brandvarnare i alla lägenheter har LKF också installerat spisvakter i tre bostadsområden där det bor många äldre människor. Spisvakten ser till att spisen stängs av automatiskt vid för hög värme eller efter en viss tid.

Vad gör du om du misstänker en brand hos en granne?

– Om man är ute i trapphuset kan man banka på dörren, för att kanske väcka en sovande granne eller ta reda på om någon är hemma. Därefter är det viktigt att larma Räddnings­tjänsten genom att ringa 112 och gärna även gå ut och möta upp och visa var det brinner, så att vi snabbt kan vara på plats. Är man som granne däremot inne i sin egen lägenhet ska man stanna där, säger Emelie.

Joakim Imberg fyller på:

Om det brinner i ditt hus är du trygg i din egen lägenhet i upp till en timme. Varje lägenhet är nämligen en separat brandcell. Det är viktigt att hålla sin lägenhetsdörr och sina fönster stängda. Gå inte ut i ett rökfyllt trapphus!

Några övriga rekommendationer?

– Utöver brandvarnare så rekommenderar jag alla att ha en egen handbrandsläckare, en pulversläckare, och en brandfilt, säger Emelie.

Vill du veta mer eller känner dig orolig när det gäller brandfrågor, så vänd dig i första hand till din områdesvärd. Om du upptäcker några fel i ditt brandskydd så kan du kontakta felanmälan!

Fakta/SPISBRÄNDER

  
Varje år inträffar i snitt 4–6 spisbränder i LKFs lägenheter. Räddningstjänsten Syd (som omfattar Malmö, Lund, Eslöv, Kävlinge och Burlövs kommuner) rycker varje år ut på cirka 140 torrkokningar. Torrkokningar beror på: att man glömt en kokande kastrull på spisen (55 %), att man somnat eller är påverkad (20 %) eller att man lämnat hemmet (25 %).

Tips för att undvika och hantera en spisbrand

 

Lämna inte kastrullen eller spisen.
Rengör fläktfiltret regelbundet.
Glöm inte att byta batteri i din brandvarnare och testa att den fungerar, genom att trycka på knappen.
Ha inte brännbara material i närheten av spisen.
Ha ett lock eller en brandfilt i närheten när du lagar mat, för att kunna kväva en eventuell brand.
Häll inte vatten på brinnande olja, då sprider sig branden snabbt. Kväv den istället med exempelvis ett lock.

 

Om det gått för långt: lämna lägenheten, stäng dörren efter dig och ring 112! Ett rökfyllt trapphus utgör en fara för både dig och dina grannar.

Glöm inte hemförsäkringen!

Den hemförsäkring du som hyresgäst tecknar omfattar lägenhetens lösöre. Den omfattar också möjligheten att få ersättningsboende och ersättning för skadad egendom samt få skadad egendom borttransporterad, sanerad och förvarad när lägenheten renoveras. Utan hemförsäkring måste du själv ta hand om och bekosta detta, så att LKF kan återställa lägenheten. Att inte ha en hemförsäkring riskerar att fördröja reparationen och förlänga tiden tills du kan flytta tillbaka till din lägenhet.