72 KVADRAT INBLICK

KUNDENKÄT

Varje höst sänder LKF ut en kundenkät till cirka 3 000 hyresgäster. 2017 var det 62 procent av dessa som svarade. De frågor som flest hyresgäster har synpunkter på är: tvättstugor, utemiljön, trygghet i bostadsområdet, cykelförvaring, källsortering och information. I 2017 års enkät framgår det bland annat att:

PÅ GÅNG I VÅRA OMRÅDEN

 • För att öka trivseln på Långskeppet och Solisten ska vi storstäda miljöhusen en gång per år.
 • Periodvis är det problem med trafik inom området på Uarda. Vi ska se till att bommarna inte är öppna om inte vårt arbete kräver det. Vår parkeringsavdelning ska göra regelbundna kontroller.
 • Då det har varit brister i städningen av de allmänna utrymmena på Snäckan kommer vi följa upp städningen mer noggrant framöver.
 • Vi ska fortsätta samverka ”För ett tryggare Linero”.
 • För att öka trivseln i och runt miljöhusen och UWS på Linero ska vi städa bättre.
 • Vi undersöker om vi kan skapa fler hyrbara parkeringsplatser och om vi kan bygga cykelparkering under tak på Fossilen.
 • Vi ska montera mer belysning på Hällan.
 • Vi ska byta ut stolpbelysningen på Tetravägen.
 • Vi ska måla trapphusen och byta ut lägen­hetsdörrarna på Byalaget.
 • Örnvägen ska vi sätta dörrar på miljöhusen.
 • Vi ska bygga en ny lek- och mötesplats på Örnvägen.
 • Ministervägen 1-99 och 2-170 ska nyckeltuber installeras i lägenheternas ytterdörrar, för att förenkla nyckelhantering vid felanmälningar med mera.
 • Tage Erlanders Väg 21-53 installeras närvarostyrd belysning i källarna.
 • Gässlingavägen och Tordmulevägen ska vi se över belysningen på parkeringen.
 • För att underlätta för våra hyresgäster när de inte kan vara hemma och öppna för en områdestekniker eller hantverkare, börjar vi under året installera nyckeltuber i lägenhetsdörrarna på stora delar av Fastighetsområde Söder. De som vi inte hinner med under 2018 får nyckeltuber under 2019.
 • Vi ska förnya växter och rabatter samt sätta ut nya utemöbler i kvarteret Jöns Ols 2.
 • En ny trevlig gemensam uteplats med bänkar och bord ska byggas på Gernandtska lyckan.
 • För att förbättra servicen får områdes­kontoret på Klostergården/Karhögstorg utökade öppettider.