72 KVADRAT UNG

Unga BIDRAR TILL FRAMTIDENS BOENDE

Barn och unga är både dagens och framtidens hyresgäster hos LKF. I två projekt lär företaget och unga känna varandra.

Projekten har det dubbla syftet att ta reda på hur barn och unga ser på sitt boende, nu och i framtiden, och att få dem att lära känna LKF som hyresvärd och företag, förklarar projektledare Mickey Magnusson.

Det ena projektet genomförs på Vikinga­skolan, där många barn från LKFs bostadsområde på Vikingavägen går.

På Vikingaskolan ordnades en temavecka i en årskurs 7-klass. Dawit Adébo var ansvarig pedagog på skolan.

– Första dagen hade vi besök av ungdoms­rådet i Lund, som bland annat berättade om barns rätt och möjligheter att utöva inflytande i samhället.

De fyra övriga dagarna ägnades åt olika teman med anknytning till barnens boende, till exempel hållbarhet, utemiljö och framtidens bostäder.

– Varje temadag inleddes med att en anställd från LKF berättade om sitt och företagets arbete, berättar Dawit Adébo. Därefter arbetade barnen med olika uppgifter med anknytning till temat, i klassrummet och ute i bostadsområdena runt skolan. Allt dokumenterades och överlämnandes till LKF.

– Vi har fått in många intressanta synpunkter och förslag som företaget ska gå igenom och ta lärdom av, säger Mickey Magnusson.

Tanken är också att nya temaveckor ska genomföras på Vikingaskolan och även på fler grundskolor i närheten av LKFs större bostadsområden när vårens projekt har utvärderats.

Dawit Adébo berättar att temaveckan var mycket uppskattad bland barnen.

– De tyckte om att träffa människor från yrkeslivet, att få annorlunda arbetsuppgifter och att man lyssnade på deras åsikter och förslag.

”Vi har fått in många intressanta synpunkter och förslag som företaget ska gå igenom och ta lärdom av”

LKFs byggprojektledare Anna Medin hjälper eleverna att rita planlösningar.
LKFs bitr. Fastighetschef Linda Domini och några elever diskuterar framtidens Linero.

Det andra projektet genomfördes i sista årskursen på Polhemsskolans teknikprogram med inriktning på samhällsbyggande och miljö. Eleverna fick i uppgift att utforma en enrumslägenhet i ett flerfamiljshus enligt vissa förutsättningar, som LKF formulerade.

– Elevernas förslag skulle vara anpassade till verkliga förhållanden och inte vara fria fantasier, förklarar Mickey Magnusson.

– LKF vill veta hur unga människor vill bo och hur man ska anpassa framtidens bostäder till exempelvis de snabba tekniska förändringarna i samhället.

Som exempel nämner han att unga människor i allt mindre grad tittar på vanlig TV utan använder mobiler och surfplattor som TV-medium.

– Med projektet vill LKF också sätta före­taget på kartan som hyresvärd för unga på väg mot sitt första boende, säger Mickey.

Gunilla Millisdotter, lärare i projektet, berättar att de cirka 30 eleverna var mycket nöjda med projektet.

– Det kom sent på läsåret och vi hann bara med sju lektioner men projektet passade i en tid då eleverna höll på att lämna skolan för en vuxentillvaro.

Gunilla Jhaveri är lärare i årets årskurs tre på programmet.

– Tanken är att projektet ska upprepas i år, säger hon. Vi ska utvärdera vårens projekt och utvidga projektet till att inte bara arbeta med en enskild lägenhet utan också med miljö och stadsbyggande i vidare bemärkelse.