72 KVADRAT UNDERHÅLLSPROJEKT

Ett av våra största pågående ombyggnadsprojekt är renoveringen och energieffektiviseringen av våra 70-talsområden på Vikingavägen på Linero. Efter att först ha renoverat ett pilothus och utvärderat det arbetet har vi nu också färdigställt nästa hus. Att renovera och bygga om en huskropp med mellan 23 och 27 lägenheter tar cirka fem månader.

Några andra pågående eller planerade projekt:

  • På Gernandtska Lyckan på Helgeandsgatan 9A – G lägger vi om taken och renoverar fasaderna.
  • Husen på Klövervägen 3A–C får nya tak liksom husen på Hårlemans väg 5 och Stenmästare­vägen 7A–B.
  • På Högbovägen gör vi en fasadrenovering.
  • Trapphusen på Sunnanväg 2, Gråvädersvägen 4 får ny belysning och det blir nya källardörrar på van Dürens väg 31, 35, 37, 39, Stenmästarevägen 3, 5, Murarevägen 2, 3, 4, Hårlemans väg 4 samt Plåt­slagarevägen 1–3.
  • Vi målar utvändigt på Juryvägen och plåt­målning görs på Östra Vallgatan 21 och Östra Mårtensgatan.
  • Arbetet med att lägga om uteplatserna på Mjölvägen i Dalby fortsätter.