72 KVADRAT SOCIALT FÖRETAGANDE

LKF ger stöd åt socialt företagande

Med inspiration från Malmö och Växjö har projektet INitiativet i Lund startats under hösten. Målet är att skapa ett företag som ger jobb åt personer som står långt från den reguljära arbets­marknaden. Projektet stöttas bland annat av LKF.

Yallatrappan i Malmö, som främst är inriktat på catering, och Macken i Växjö, som arbetar med återbruk, är exempel på framgångsrika så kallade sociala företag. De har lyckats skapa arbete åt utlandsfödda personer som har stått långt från den reguljära arbetsmarknaden. INItiativet i Lund har samma mål.

– Exakt vad iNitiativet kommer att arbeta med beslutas under hösten men det kommer att handla om matlagning och återbruk, säger Joakim Grina från projektägaren Coompanion Skåne. Tanken är att deltagarna ska höja sin kompetens genom arbetsträning.

Ett 75-tal personer förväntas delta i projektet som ska pågå till den 31 augusti 2019. Deltagarna rekryteras av arbetsförmedlingen och socialförvaltningen i Lund.

Projektet kommer till hälften att finansieras av Europeiska socialfonden (en EU-fond). ABF MittSkåne är tillsammans med LKF den största medfinansiären. En del av verksamheten kommer att förläggas till ABFs lokaler i centrala Lund.

LKF medfinansierar genom att ställa en lokal vid Linero Torg till projektets förfogande. Lokalen ligger vägg-i-vägg med åkerbruksbutiken FixaTill.

– INitiativet och FixaTill kommer att ha ett nära samarbete, förklarar Joakim Grina.

– LKF har valt att stötta INitiativet i Lund eftersom vi tror att ett socialt hållbart samhälle bygger på delaktighet och samspel mellan olika aktörer, organisationer och de boende, säger Sonja Lastre, ansvarig hos LKF för bosocialt arbete.

– Parallellt med detta sker en upprustning av utemiljön på Linero. Vi har bjudit in barn, ungdomar och vuxna i utvecklingsarbetet och förnyelsen av utemiljön. All socialt hållbar förnyelse måste utgå från de boendes behov och önskemål.