72 KVADRAT NYANLÄNDA

SÅ SKA LKF GE FLYKTINGAR BOSTAD

Lunds kommun ska ta emot ett stort antal flyktingar under 2016 och 2017. LKF och kommunen har kommit överens om hur antalet bostäder till flyktingar ska ökas.

Det stora antal flyktingar som kom till Sverige hösten 2015 satte stort tryck på Migrationsverket. För att ge plats på verkets förläggningar för nya flyktingar måste flyktingar som redan har permanent uppehållstillstånd (PUT) flytta från förläggningarna. Problemet är bristen på bostäder runtom i landet. Många flyktingar med PUT har tvingats bo kvar på förläggningar under lång tid utan möjlighet att studera svenska för invandrare, skriva in sig på arbetsförmedlingen med mera.

Den 1 mars i år infördes en ny lag som gör landets kommuner skyldiga att ta emot flyktingar med PUT, som kommunerna anvisas på förslag av landets länsstyrelser. Lund har anvisats 378 flyktingar för 2016.

– Inget är klart för 2017 men troligen kommer Lund då att anvisas omkring 500 flyktingar, säger Magdalena Titze, flyktingsamordnare på Lunds kommun.

Den stora utmaningen är att hitta bostäder i en kommun som redan har stor bostadsbrist.

– Vi räknar med att det behövs 200-300 nya bostäder för att möta det behov som flyktinganvisningen skapar, säger Magdalena Titze. Kommunen har hyrt ett hotell som tillfälligt boende för ett 50-tal flyktingar och letar efter möjliga samarbeten med privata fastighetsägare och privatpersoner som är villiga att hyra ut till flyktingar.

Kommunen vill att LKF tar ett stort ansvar för att få fram bostäder för nyanlända. Därför har LKF tillsammans med kommunen dragit upp riktlinjer för hur LKF kan bidra.

LKF anser att det är viktigt att nya bostäder byggs hållbart och långsiktigt. Permanent byggnation bör därför prioriteras. För att möta detta behov har LKF fått extra tilldelning med 80-90 nya bostäder under senare tid. Därmed kan LKF erbjuda cirka 85 nyanlända bostäder i dessa och andra bostadsområden. Detta bidrar till en naturlig integration och minskar påverkan för övriga köande till LKFs bostäder.

Detta räcker dock inte för att lösa kommunens akuta behov av bostäder. Därför måste också andra mer tillfälliga lösningar med modulhus genomföras. Dessa är lösningar ses varken av kommunen eller LKF som ett första hands val men måste prövas i den akuta situationen.

– Tillfälliga bostäder är dyrare än permanenta och försvårar flyktingarnas integration i samhället, säger både LKFs VD Håkan Ekelund och Magdalena Titze.

– Tillfälliga bostäder kan användas som genomgångsbostäder där flyktingar bor under en period i väntan på en permanent bostad, menar Håkan Ekelund.

”Vi räknar med att det behövs 200-300 nya bostäder för att möta det behov som flykting­ anvisningen skapar”

BAKGRUND

LKF lämnar årligen 60-70 lägenheter till bostadssökande med olika former av så kallade sociala förturer. Ett 20-tal av dessa lägenheter har gått till flyktingfamiljer. Flyktingarna har inte själva kunnat välja bostad utan har anvisats lägenheter utspridda i LKFs bostadsbestånd i hela kommunen. Urvalet har gjorts av LKF. Flyktingarna har tecknat egna hyresavtal med LKF. Om de har velat flytta till en annan lägenhet har de fått ställa sig i LKFs bostadskö på samma villkor som alla andra hyresgäster.

72 KVADRAT NOTERAT

LINEROS NYA GYM LOCKAR MÅNGA

Nu behöver inte Alius Samphani ta sig till Victoriahallen längre när han vill motionera och styrketräna. När gymkedjan Fitness24Seven öppnade vid Linero Torg fick Alius träningsmöjligheter på bekvämt gångavstånd från bostaden hos LKF på Vikingavägen.

– Det nya gymmet ligger nära och bra för mig, säger Alius, som genast skaffade sig ett årskort hos Fitness24Seven på Linero.

– Att gymmet är öppet hela dygnet är en klar fördel, då kan jag själv välja när jag vill träna.

Ariana Jurse är föreståndare för Fitness24Seven vid Linero Torg, kedjans femte gym i Lund.

– Etableringen har gått bra, säger hon. Allt fler människor, framför allt från den här delen av Lund, hittar hit.

Fitness24Seven vid Linero Torg öppnades den 27/8 och disponerar cirka 600 kvadratmeter. Det finns en större avdelning, tillgänglig för alla, samt en mindre avdelning för enbart tjejer.

– Vi har tjejavdelningar på alla våra gym, säger Johanna Rohdin, area manager för Fitness24Seven region Syd. Det finns starka önskemål från många kvinnor att kunna träna utan insyn.

Fitness24Seven vid Linero Torg har samma utrustning och träningsmöjligheter som kedjans övriga gym. Det enda som saknas är gruppträning, som i Lund bara bedrivs i Kattesund.

– Men ett årskort på Linero gäller också för gruppträning i Kattesund, poängterar Johanna Rohdin.