72 KVADRAT RENOVERINGSPROJEKT

LKFs bostadsområden Eddan och Havamal vid Vikingavägen, byggda i början på 1970-talet, ska under några års tid rustas upp, såväl inom- som utomhus.

LKF försöker på olika sätt engagera områdets hyresgäster i förnyelsen av områdets utemiljö.

– Det är viktigt att hyresgästernas erfarenheter och önskemål vägs in när utemiljön utformas, säger Sonja Lastre, ansvarig för LKFs bosociala arbete.

Sonja har bland annat träffat såväl unga som vuxna hyresgäster och tagit del av deras önskemål när det gäller förnyelsen av utemiljön.

– Det kom in önskemål om fler spännande lekplatser, om plantering av fruktträd, fler mötesplatser, möjligheter till stadsodling och olika sociala aktiviteter.

– Vi kommer löpande att bjuda in våra hyresgäster i arbetet med utemiljön, säger Sonja vidare. Hon uppmanar alla hyresgäster som vill vara med i utformningen av den framtida utemiljön i Eddan och Havamal att ta kontakt med LKF eller den lokala hyresgästföreningen (LH Vikingen) på Linero.

– LKF och LH Vikingen på Linero kommer att samarbeta i arbetet med utemiljön och både vi och LH Vikingen är angelägna om att involvera så många hyresgäster som möjligt i det arbetet.

”Vi kommer löpande att bjuda in våra hyresgäster i arbetet med utemiljön”