72 KVADRAT NYANSTÄLLDA

Fredrik Altin
Byggprojektledare

Jessica Ekström
Fastighetsassistent/Felanmälan

Sanna Gustafsson
Fastighetsassistent/HLU

Dennis Kerkhof
Byggprojektledare

Marica Millertson
Fastighetsassistent/Felanmälan

Sandra Hedlund
Ventilationstekniker

Jesper Svärd
Projektingenjör