72 KVADRAT TEMA: ÅTERBRUK

INSAMLADE KLÄDER SKAPAR NYTTA FÖR FLER

I LKFs bostadsområden finns cirka 70 klädinsamlingsboxar, som ägs och hanteras av Human Bridge. I dessa lämnas det ungefär 70 ton kläder om året, vilket motsvarar nästan sex ton i månaden. Därefter säljs kläderna, sänds iväg som bistånd eller finansierar sjukvårds- och handikapputrustning runt om i världen.

– Vår mission är att återanvända. Varje år sänder vi iväg ungefär 200 biståndssändningar och allt är behovsanpassat, säger Sven Wiese, chef för Human Bridges insamlingsdepå i Genarp.

Även tömningen av klädboxarna är behovsstyrd, vilket innebär att de flesta töms en till två gånger i veckan. Därefter körs kläderna till Staffanstorp, där allt packas i större sopsäckar, läggs i containrar och körs till Holsbybrunn i Småland, där Human Bridge har sin huvuddepå. Hit sänds även insamlat sjukvårdsmaterial (exempelvis rullstolar, sjukhussängar och annan sjukvårdsutrustning), bland annat från depån i Genarp.

– I Holsbybrunn sorteras allt, för det är viktigt att rätt saker kommer till rätt ställe. Våra insamlade kläder säljs antingen i Lindra Second Hands olika butiker i Sverige eller så skickas de som bistånd till länder i Afrika och Östeuropa. Dessutom säljs en del kläder och skor till utvalda sorteringsanläggningar i Europa, där de sorteras och går vidare antingen till återvinning eller återanvändning. Överskottet från all försäljning av textilier finansierar våra biståndsinsatser, förklarar Sven.

Human Bridge har exempelvis sänt förnödenheter till flyktingar i Syrien och Irak sedan 2013. Sjukvårdsmateriel, kläder, skor, mat, hygienartiklar, filtar, sovsäckar och liggunderlag sänds också till Grekland, Ungern och Serbien.

En annan del av verksamheten inom Human Bridge handlar om att utföra sociala insatser, vilket kan yttra sig i att de erbjuder människor som står långt från arbetsmarknaden en praktikplats eller att människor från daglig verksamhet är med och sorterar och paketerar kläder, vilket är fallet både i Genarp och i Staffanstorp.

Sven Wiese, Human Bridge.

INSAMLINGSTIPS!

Detta kan du lämna i klädboxarna, i väl tillslutna påsar:

  • Kläder, både hela och trasiga, även underkläder.
  • Sängkläder
  • Handdukar
  • Hushållstextilier
  • Skor, endast hela och helst hopknutna i par.
  • Hattar
  • Filtar
  • Handväskor
  • Bälten

Detta kan du inte lämna:
Mattor, matt-rester, madrasser, blöta och/eller starkt nedsmutsade textilier, trasiga skor, trasiga paraplyn, trasiga regnkläder (består av plastmaterial), trasiga skinnkläder (organisk hud), resväskor och korgar.

FAKTA/HUMAN BRIDGE

Human Bridge samlar in, reparerar och levererar sjukvårds-material och handikapputrustning, främst till länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. Textilier (framför allt kläder och skor), samlas också in och går till direkta biståndsinsatser eller genererar intäkter till olika biståndsprojekt. En del insatser sker i samverkan med andra organisationer, bland annat Läkar missionen och Erikshjälpen.