72 KVADRAT INBLICK: LKFs NYA ORGANISATION

Smidig övergång till nya organisationen

LKFs övergång till en ny organisation gick väldigt smidigt, säger LKFs affärsutvecklingschef Gunilla Flygare. Och från olika delar av verksamheten kommer samma besked, när 72 Kvadrat kollar ett par veckor efter övergången.

Det blev ingen anstormning av telefonsamtal till kundtjänst till exempel. Snarare tvärtom, de flesta hyresgästerna tycks ha tagit till sig den information som LKF skickade ut inför omorganisationen.

Linda Winqvist, samordnare för LKFs felanmälan, som hade förstärkt sin personalstyrka inför omorganisationen, berättar att de hyresgäster som hört av sig var nöjda med att det har blivit enklare att anmäla fel. Du kan anmäla fel alla vardagar mellan klockan 7 – 16 genom att ringa 046 – 35 86 00.

Anders Svensson, områdesvärd i Dalby och Södra Sandby, är hyresgästernas kontaktperson i bostadsområdet och ansvarar för trivsel- och skötselfrågor, m m.

– Jag har inte fått några större reaktioner på omorganisationen från hyresgästerna. Det brukar ta ett tag vid en omorganisation innan reaktionerna kommer.

– Men det viktiga är att tillgängligheten har ökat, att det har blivit lättare att ta kontakt med våra områdesvärdar eller att göra felanmälningar, säger Gunilla Flygare

”De hyresgäster som hört av sig var nöjda med att det har blivit enklare att anmäla fel”

DETTA INNEBÄR OMORGANISATIONEN

Alla felanmälningar tas nu emot av Teknisk service på Magistratsvägen, där personalstyrkan har utökats. Felanmälan gör du enklast dygnet runt på lkf.se/minasidor. Du kan också ringa oss på 046-35 86 00 vardagar 07.00-16.00.

LKFs bostadsbestånd har delats in i tre fastighetsområden med en fastighetschef för varje. Fastighetscheferna får stöd av biträdande fastighetschefer, uthyrare, områdesvärdar och skötselchefer.

De tidigare bovärdarnas arbetsuppgifter har delats upp i två roller, områdesvärdar och områdestekniker. Det finns totalt 9 områdesvärdar och 12 områdestekniker.

Områdesvärdarna ansvarar för kund­kontakter och även för trygghet och trivsel i bostadsområdet. De utför besiktningar, hanterar störningsärenden och arbetar med boinflytande och bosociala frågor.

Områdesteknikerna avhjälper fel som kommer in till felanmälan. På Teknisk service finns även i fortsättningen hantverkare med specialistkompetens för att till exempel avhjälpa problem med vitvaror, el, med mera.

En skötselchef i varje fastighetsområde har en arbetsledande roll för skötseln av utemiljön. Till sin hjälp har varje skötselchef fastighetsarbetare.

Lokalvårdarna tillhör en central enhet och arbetar precis som tidigare ute i bostadsområdena.

SÅ HÄR GÖR DU ENKLAST EN FELANMÄLAN…

Dygnet runt på lkf.se/minasidor

Du kan också ringa oss på 046-35 86 00 vardagar kl. 07.00 – 16.00