72 KVADRAT TEMA: ÅTERBRUK

FRÅN MATAVFALL TILL BIOGAS

I ena änden av matavfallets kretslopp slänger du matrester i en brun påse. I andra änden syns någon tanka sin bil med biogas eller en lant-brukare sprida ut biogödsel. Men vad händer däremellan?

– Anledningen till att Lunds kommun sorterar ut och samlar in matavfall hänger ihop med ett nationellt mål som säger att 35 procent av allt matavfall ska behandlas biologiskt. Vi på LKF startade matavfalls insamlingen för sex år sedan, tillsammans med Lunds Renhållningsverk, vilket successivt gjort det möjligt för alla våra hyresgäster att sortera ut matavfallet, säger Lena Nordenbro, hållbarhetsansvarig på LKF.

Så här ser återvinningsprocessen av matavfallet ut, i korta drag:

1. Efter att du slängt din bruna påse och lagt den i en brun tunna, är det LRVs (Lunds Renhållningsverk) ansvar att samla upp påsarna och köra dem till SYSAVs förbehandlingsanläggning för matavfall i Malmö.

2. Väl där tippas matavfallet och de bruna påsarna ner i det som kallas mottagningsfickan. Inne i anläggningen krossas och mals matresterna i olika steg, tills den blivit en pumpbar och tjockflytande slurry, som är SYSAV-anläggningens slutprodukt.

3. Slurryn transporteras därefter till Kristianstad och biogasanläggningen i Karpalund, där den rötas och omvandlas till biogas eller biogödsel. Rötning innebär att bakterier bryter ner organiskt material (till exempel matrester) i en syrefri miljö. Då bildas biogas, eller metangas, som är en energirik gas. Rötning är en helt naturlig process, som förekommer även ute i naturen i syrefria miljöer.

4. Biogas används sedan som drivmedel till gasdrivna bilar medan biogödsel används som gödningsmedel inom jordbruket.

– Genom att använda biogas som drivmedel kan vi minska användningen av fossilt bränsle som bensin och diesel. Därmed minskar utsläppen av växthusgaser. I Lund kan du som privatperson tanka fordonsgas på tankstationen på Gastelyckan, på Traktorvägen på Gunnesbo och på tankstationen i Dalby, säger Lena Nordenbro.

Klicka på bilden för att förstora.

Detta kan du slänga i den bruna påsen!

 • Matrester
 • Kaffesump
 • Kaffefilter
 • Tepåsar
 • Hushållspapper

Detta är INTE ok att slänga: snus, tobak, jord, kattsand, växter och tuggummi.

TIPS FÖR ÖKAT ÅTERBRUK!

1. Sök upp en Facebookgrupp för köp och sälj i ditt bostadsområde.

2. Sök upp ett återbruksrum eller en återbruksbutik i ditt område eller kontakta din lokala hyresgäst-förening och fråga om det går att starta något.

3. Det finns massvis med tips på nätet om vad man kan göra av gamla saker för att få nytt liv i dem, se till exempel:

 • Instagram #reuse
 • www.blocket.se (Köp och sälj, avgift per annons.)
 • www.ikea.com (IKEA Family: Köp & Sälj. Här kan du köpa och sälja gamla IKEA-möbler, som IKEA Family- medlem annonserar du gratis.)
 • www.sellpy.se (Säljer dina gamla saker åt dig, ni delar på vinsten.)
 • www.bjussa.se (Webbsida för saker som skänks.)
 • www.humanbridge.se (Klädsam-ling, många klädboxar inom LKFs områden.)
 • www.emmauslund.se (Lämna dina gamla saker i butiken eller beställ hämtning kostnadsfritt hemma.)
 • www.erikshjälpen.se (Lämna dina gamla saker i butiken eller beställ hämtning kostnadsfritt hemma.)
 • www.humanasecondhand.com
  (Lämna dina gamla saker i butiken eller beställ hämtning kostnadsfritt hemma.)
 • www.retoy.se (Byt gamla leksaker mot andra, lekrum i Malmö.)