72 KVADRAT TEMA: ÅTERBRUK

En plats för skaparlust, möten och kunskapsutbyte

Kliar det i fingrarna av lust att till exempel sy, snickra eller göra 3D-utskrifter? Då kan Lunds Öppna Verkstad vara något för dig. Här får du tillgång till verkstäder och en mängd verktyg. Inspiration, nya bekantskaper och ny kunskap ingår i medlemsavgiften!

Lunds Öppna Verkstad har funnits som förening och fysisk lokal i ungefär ett år. Lunds kommun står för hyra och städning. Kommunen har också levererat de flesta verktygen och redskapen samt betalar en olycksfallsförsäkring för dem som vistas i lokalerna.

Olle Hydbom valdes i somras till föreningens ordförande.

– Allt är fortfarande i sin linda och vi försöker hitta formerna för verksamheten. Utöver att vi har våra öppna verkstäder så arrangerar vi en del kurser och workshops, säger han.

Att vara medlem i föreningen kostar 480 kronor i halvåret. Utöver att betala medlems­avgift är kravet också att du genomgår en säkerhetskurs, innan du sedan får fri tillgång till verkstäderna. I dagsläget har föreningen ett hundratal medlemmar.

En hel del av dem som besöker verkstäderna är nuvarande eller före detta industridesign-­studenter. Men självklart är alla som är intresserade lika välkomna.

– Om vi med dessa verkstäder kan hjälpa entreprenörer som saknar en verkstad, så känns det bra. Det saknas ofta verkstäder för att till exempel ta fram en prototyp. Mindre företag eller uppfinnare är exempel på andra framtida besökare som vi vill locka hit, säger Olle och tillägger:

– Utöver själva skapandet så är tanken att besökarna ska kunna utöka sitt nätverk och få ny kunskap hos oss. Vi har både ett socialt och ett praktiskt uppdrag, som jag ser det. Mycket av det vi gör handlar om återbruk. Om vi kan få människor att laga och återbruka och använda våra lokaler till det, så vinner alla i samhället på detta.

I 3D-verkstaden möter vi Jakob Skote, en arkitekturstudent som försöker bekanta sig med 3D-skrivaren. Det är hans första besök, men han tror att han kommer att tillbringa en del tid här under hösten. Tillsammans med ”nyckel-medlemmen” Johan får han lite tips på vägen. Att vara nyckelmedlem innebär att vara på plats och öppna och låsa lokalerna enligt ett givet schema.

– Jag gillar gemenskapen, samtalen och mötena som sker här. Hos oss kan en tjugo­årig hacker och en äldre möbelsnickare mötas och lära varandra; möten som kanske inte skulle ha ägt rum om det inte vore för den här platsen. Just detta att kunna lära av varandra hör till det som gör det här stället unikt, säger Johan.

Olle Hydbom, ordförande i Lunds Öppna Verkstad.

”Jag gillar gemenskapen, samtalen och mötena som sker här. Hos oss kan en tjugoårig hacker och en äldre möbelsnickare mötas och lära varandra”.

Fakta/LUNDS ÖPPNA VERKSTAD

Lunds Öppna Verkstad är en ideell förening som vill bidra till det dagliga, husliga och kreativa skapandet i Lund. Detta gör de genom att tillhandahålla verktyg och lokaler att samverka och inspireras i. I lokalerna, på Stenkrossen, finns symaskiner, 3D-skrivare, elektronikverkstad, metallverkstad, screentryck och träverkstad. Här kan du läsa mer: lundsoppnaverkstad.se

Stenkrossen drivs av Kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun och finns på Kastanjegatan 13. I lokalerna bedrivs projekt och evenemang inom kultur, innovation och hållbarhet. Flera olika aktörer inom konst och samhällsutveckling är på plats och arrangörerna uppmuntrar generations- och gräns­överskridande tänkande och möten, gärna med fokus på återbruk samt ekologisk och social hållbarhet. Här kan du läsa mer: www.lund.se/stenkrossen