72 KVADRAT INBLICK

De skapar en renare vardag

Att ha ett fritt arbete och få möta många positiva hyresgäster hör till fördelarna med arbetet. Möt några av LKFs lokalvårdare och deras nya chef.

Sedan den första mars i år tillhör LKFs lokal­vårdare en central enhet inom företaget, med Karolina Lindqvist som chef. Hon hade dessförinnan arbetat i 4,5 år som uthyrare på LKF. I enheten ingår 24 lokalvårdare, alla med egna bostadsområden, där de ansvarar för städning av framför allt trapphus och tvättstugor.

– Jag trivs med min nya roll och mina nya arbetsuppgifter! Lokalvårdarna hade tidigare sju olika chefer. Nu arbetar vi tillsammans som en enhetlig grupp för att skapa en kostnadseffektiv och bra lokalvård, med personal som trivs och kan fungera smidigt ihop med LKFs övriga organisation, säger Karolina.

Att själv kunna råda över sin arbetsvecka är en av fördelarna med jobbet, enligt de tre i Karolinas personal som vi möter för denna intervju.

– Jag har ett fritt arbete som jag lägger upp och planerar själv och det gillar jag. Det tillsammans med uppskattningen jag får och mötena med hyresgästerna är det bästa med det här jobbet, säger Carina Kristiansson, som arbetar på Linero.

– Men ibland skulle vi kunna önska oss en lite större förståelse för vårt arbete. Cyklar, sopor och barnvagnar gör det svårt eller ibland omöjligt att städa, säger Maria Olsen, som arbetar på Klostergården. Dessutom är det en stor fara med brännbart material i trapphusen med risk för svåra bränder. Därför är det inte tillåtet att förvara något i våra trapphus.

Att tillhöra en gemensam enhet, med fler kollegor och en chef som för lokalvårdarnas talan, verkar vara uppskattat av samtliga.

– Det är bra att ha en chef som ser oss och bryr sig om oss. När vi är sjuka eller lediga kan hon sätta in en vikarie. Att sedan komma tillbaka och möta hyresgäster som säger att de saknat en känns fint, säger Mejra Jusic, som arbetar i Värpinge.

– Lokalvårdarna finns här för hyresgästernas skull och de gör ett jätteviktigt jobb. De är ansiktet utåt för LKF och har under många år arbetat upp en känsla för både yrket och sitt bostadsområde. Det skapar en trygghet både för oss och för hyresgästerna, avslutar Karolina.

”Lokalvårdarna finns här för hyresgästernas skull och de gör ett jätteviktigt jobb. De är ansiktet utåt för LKF och har under många år arbetat upp en känsla för både yrket och sitt bostadsområde.”

Carina Kristiansson, Maria Olsen och Mejra Jusic.

Fakta

LKF städar alla trappuppgångar en gång i veckan. Tvättstugorna varannan vecka. Det är viktigt att våra hyresgäster inte lämnar kvar personliga saker i tvättstugan och städar efter sig när de avslutar sitt tvättpass.

Karolina Lindqvist