72 KVADRAT NOTERAT

Samma vardagsrum – olika lösningar

Mäklarnas annonser kan ge intryck av att alla svenska hem ser likadana ut. Boken ”Vägg i vägg på Jöns Ols Toft” visar att sanningen är en annan.

Bakom ”Vägg i vägg” står tre LKF-hyresgäster i kvarteren Spjället och Pottugnen på Väster, Annie Stråhlén, Roger Lundholm och Cecilia Holm.

Annie har bott på Folkparksvägen länge och har ofta funderat över hur de närmare 600 grannarna har ordnat sina hem. Ur hennes nyfikenhet växte en idé fram: Att producera en bok som i text och bild dokumenterar hur ett antal grannar har möblerat sina vardagsrum.

Annies man Roger Lundholm är fotograf och när Annie och Roger av en slump träffade grannen och kommunikatören Cecilia Holm, som kunde hjälpa till med texterna, blev det möjligt att gå från tanke till handling.

Att få grannar att öppna sina hem och visa sina vardagsrum var inte svårt, berättar Roger Lundholm.

– Vi kontaktade ett 40-tal grannar, bara 5-6 tackade av olika skäl nej till ett medverka.

Det var svårare att få projektet finansierat, säger Roger, men till sist ställde LKF och Hyresgästföreningen upp som sponsorer.

Resultatet av dörrknackningarna blev en bok där 29 hushåll plus Annie och Roger samt Cecilia på ett opretentiöst sätt presenterar sig själva och visar sina vardagsrum. Någon har bott i området sedan det byggdes, andra har nyligen flyttat in. Alla har hittat sitt eget sätt att möblera vardagsrummet. Inget hem är det andra likt.

Roger Lundholm poängterar att inget hem stajlades inför fotograferingen.

– Vi ville visa hur det ser ut till vardags, förklarar Roger Lundholm.

Annie och Cecilia har skrivit presentationerna av de medverkande hyresgästerna. Cecilia har också skrivit bokens inledning. Roger har tagit bilderna och svarat för bokens layout.

– Jag jobbar på en kommunikationsavdelning och är van vid att jobba med bildbehandling och layout, förklarar han.

Boken kan köpas på Gleerups eller direkt från Roger Lundholm på mejladressen roger.lundholm@skane.se.

Cecilia Holm, Roger Lundholm och Annie Stråhlen.

FAKTA

  • Kvarteren Spjället och Pottugnen ligger på Väster i Lund med adresser på Folkparksvägen, Högbovägen och Trollebergsvägen. 1963-1964 byggde LKF 266 lägenheter i kvarteren med Sten Samuelson som arkitekt. 1993 genom-gick området en omfattande renovering. Där Spjället och Pott-ugnen ligger fanns tidigare en gård som revs 1962. Dess siste ägare hette Jöns Ols. Han har bland annat givit namn åt busshållplatsen Jöns Ols Toft.