72 KVADRAT TEMA: SMULTRONSTÄLLEN

CHILLA/LEKA/SPORTA

Clara Lundquist
Patricia Hastman

Populär lekplats har fokus på rörelse

Inför Stadsparkens 100 års-jubileum 2011 tog Lunds kommun fram en utvecklingsplan, där ett av förslagen handlade om att förnya lekplatsen. Sedan invigningen 2014 har lekplatsen varit mycket välbesökt av barn och unga från Lund med omnejd.

– Det var ett ambitiöst program som antogs inför den här satsningen. Tanken var att lyfta Stadsparken i alla delar och arbetet skulle pågå i fem år, med lekplatsen som ett delprojekt. Att ha det här programmet i ryggen har varit bra. Det har gjort att vi har kunnat jobba mer långsiktigt, förklarar Clara Lundquist, landskapsarkitekt på Park- och naturkontoret på Lunds kommun.

Hennes kollega Patricia Hastman, landskapsarkitekt även hon, fyller i:

– Lekplatsen är indelad i två delar. För de lite äldre barnen har vi skapat en mer modern och futuristisk del, med fokus på rörlighet. I den andra delen, för de mindre barnen, har vi flirtat lite med historien och byggt miniatyrer av byggnader som fanns här i parken för 100 år sen, säger hon.

I den moderna delen finns även möjlighet att bara ta det lugnt och ”chilla” i en lite större hängmatta. Tack vare gummiunderlaget är den här delen mer tillgänglig än resten av lekplatsen, i och med att det går att ta sig fram med rullstol nästan överallt.

– Vi ville skapa en temalekplats och arbeta med lektemat på ett annorlunda sätt än vi vanligtvis gör. Vi ville inte ha en klassisk lekplats med färdiga lekredskap utan istället inbjuda till rörelse och fri lek. Vi är nöjda med resultatet och tycker att vi har skapat något nytt och annorlunda, säger Clara Lundquist, och Patricia Hastman fortsätter:

– Vi har fått mycket positiv respons. Även föräldrarna verkar nöjda. Här är alltid mycket folk och besöksfrekvensen har ökat. Det är också många som utnyttjar de informella sittplatserna.

Utöver själva lekplatsen har en hel del hänt i Stadsparken de senaste åren. Ett utegym har till exempel skapats, intill beachplanen med plats för spel av handboll och volleyboll, vid den nya västra entrén. Ett soldäck finns intill sandplanerna.

– Den här entrén, med sandplanerna och utegymet, har blivit en ny årsring, i och med att parken därmed utvidgats en aning västerut. Med fokus på hälsa och rörelse har den här delen fått en lite annan touch än innan, säger Clara Lundquist.

– Att använda det offentliga rummet mer för rörelse är en trend som är här för att stanna. Det urbana rummet görs tillgängligt för alla och blir en demokratisk yta. Här finns plats för alla, med möjligheter att bland annat träna i det fria, säger Patricia Hastman.

I parken finns också möjlighet att klättra, på Stadsparkens klätter-boulder, inte långt från utegymet. Och i mitten av maj i år invigs den helt nya skateparken. På så vis görs rörelsetemat än tydligare och Stadsparken tar ytterligare ett kliv in i vår tid.

Den ena delen av Stadsparkens nya lekplats inbjuder till fri lek och rörelse för de lite äldre barnen

Den andra delen består av ett antal lekvänliga miniatyrer av gamla byggnader.

I Stadsparken kan du också, som Joakim Westberg, träna på utegymmet.