72 KVADRAT INBLICK: LINERO

Släng inte
– Fixa Till!

– Det bästa som har hänt i Lund, säger Gulli. Hon har just lämnat in sex muggar i återbruksbutiken FixaTill vid Linero torg, där man både kan byta bort saker man inte behöver och fixa sådant som behöver lagas.

FixaTill är ett projekt som drivs av Lunds Renhållningsverk, Lunds kommuns miljöstrategiska enhet och LKF.

FixaTill kallas en kvartersnära återbruksbutik, men Selma Öström, som arbetar i butiken tillsammans med Elin Assarsson, påpekar att alla lundabor är välkomna dit.

– Vårt mål är att förändra människors beteende, säger Selma. Vi vill få människor att se vilka möjligheter det finns att återanvända saker och ge dem ett längre liv i stället för att kasta bort dem.

Elin och jag är industridesigners och hoppas kunna inspirera våra besökare att hitta kreativa sätt att återanvända sina saker.

– Återvinning är bra men återbruk är bättre eftersom det tar vara på våra resurser på ett mer uthålligt sätt, menar LKFs VD Håkan Ekelund. LKF sponsrar FixaTill genom att betala en halvtidstjänst i butiken.

I FixaTills ljusa och rymliga lokaler intill torgets parkeringsplats ryms en syhörna, en träverkstad, en målarverkstad, ett arbetsbord för ”lite av varje”, en pysselhörna för barn, en byteshörna och en liten kaffehörna.

Besökare som till exempel vill laga eller måla om en gammal möbel eller kanske hitta ett helt nytt sätt att återanvända saker får fritt använda verkstäderna och de verktyg som finns där. Selma och Elin kan bistå med tips och idéer och hjälpa till att använda verktygen.

För att sprida sina idéer och sin kunskap har FixaTill under våren ordnat seminarier om återbruk av elektronik och textiler. Fler seminarier och workshops väntar.

Selma Öström berättar dessutom att förskolor har visat intresse av att besöka FixaTill.

Den som hellre vill göra sig av med saker och försäkra sig om att de återanvänds kan byta dem mot något annat i FixaTills bytesavdelning. Den som lämnar in ett föremål får poäng för detta, poäng som kan användas om man vill ta med sig något annat. Det finns inget tvång att hämta ut något om man lämnar in något. Man kan spara sina poäng till ett annat tillfälle.

– Vi använder enhetspoäng på olika saker, berättar Selma Öström. En mugg ger till exempel ett visst antal poäng oavsett dess värde i pengar.

Redan på FixaTills öppningsdag var Gulli (som inte vill uppge sitt efternamn) i butiken och tyckte att idén med en återbruksbutik är så bra att hon kallade den ”det bästa som har hänt i Lund”.

Någon dag senare var hon tillbaka och lämnade in sex muggar, för vilket hon kunde kvittera ut 60 poäng.

– Jag får komma tillbaka någon annan dag och använda mina poäng till att hämta ut något från butiken.

Hon berättar också att hon hört en kund efterlysa möjligheter att laga sin cykel i FixaTill.

– Vilken bra idé, säger Selma Öström. Den får vi ta till oss och se vad vi kan ordna.

Vårt mål är att förändra människors beteende. Vi vill få människor att se vilka möjligheter det finns att återanvända saker och ge dem ett längre liv i stället för att kasta bort dem.

Selma Öström och Elin Assarsson.