72 KVADRAT INBLICK

Ny organisation ska ge ökad tillgänglighet

Höga betyg från hyresgästerna räcker inte. LKF vill göra det ännu lättare för kunderna att få kontakt med områdespersonalen.

Under många år har LKFs hyresgäster gett företaget höga betyg i företagets kundenkäter. Men på en punkt har betygen inte varit tillräckligt bra, säger LKFs affärsutvecklingschef Gunilla Flygare.

– Våra kunder har inte varit nöjda med tillgängligheten. Telefon- och besökstiderna har inte varit tillräckligt generösa.

Nu organiserar LKF om sin verksamhet och en av avsikterna är att öka tillgängligheten. Besöks- och telefontiderna kommer till exempel att utökas.

– Kunderna kommer i princip att kunna nå vår personal i bostadsområdet under hela arbetsdagen, säger Gunilla.

Felanmälan, som tidigare i första hand skulle göras till områdeskontoren, centraliseras till Teknisk service, där personalstyrkan utökas. Kunderna kommer att kunna kontakta felanmälan under hela arbetsdagen. Liksom tidigare kan felanmälan göras dygnet runt via LKFs webbplats.

Den ökade tillgängligheten är ett av skälen till att LKF förändrar sin organisation. Den snabba ökningen av företagets bostadsbestånd är en annan, förklarar LKFs VD Håkan Ekelund.

– Med vår nya organisation ska vi bli ännu bättre på det som är kärnan i vår verksamhet, att ta hand om våra kunder och fastigheter på ett långsiktigt och kostnadseffektivt sätt, säger han.

Tidigare har LKFs bostadsbestånd varit indelat i sex förvaltningsområden med en områdeschef för varje. Nu delas beståndet in i tre fastighetsområden med en fastighetschef för varje. Fastig-hetscheferna ingår i LKFs ledningsgrupp, vilket inte områdescheferna har gjort.

– Områdescheferna har gjort ett bra jobb men rollen har genom åren har blivit alltför omfattande med både kort- och långsiktiga uppgifter, säger Håkan. De nya fastighetscheferna får ett tydligare helhetsansvar och ska även ha ett långsiktigt fokus.

Fastighetscheferna får stöd av biträdande fastighetschefer, uthyrare, områdesvärdar och skötselchefer.

I LKFs tidigare organisation fanns 16 bovärdar ute i bostadsområdena.

– Även bovärdens roll har med åren blivit för omfattande, säger Gunilla. De skulle både sköta kundkontakter, ta emot felanmälningar, utföra reparationer samtidigt som de haft en samordningsroll att leda övriga medarbetare i området.

Nu delas bovärdarnas arbetsuppgifter upp i två roller, områdesvärdar och områdestekniker. Det blir totalt 9 områdesvärdar och 12 områdes-tekniker.

Områdesvärden har en mycket viktig roll med ansvar för kommunikationen mellan LKF och hyresgästerna. Områdesvärden ska vara tillgänglig för kunderna i mycket större omfattning än vad bovärdarna har haft möjlighet att vara. Områdesvärdarna ska också utföra besiktningar, hantera störningsärenden, arbeta med boinflytande och bosociala frågor.

Områdesteknikerna ska avhjälpa fel som kommer in till felanmälan. På Teknisk service finns även i fortsättningen hantverkare med specialistkompetens för att till exempel avhjälpa problem med vitvaror, el, med mera.

En skötselchef i varje fastighetsområde får en arbetsledande roll för skötseln av utemiljön i LKFs bostadsområden. Till sin hjälp har varje skötselchef LKFs nuvarande fastighetsarbetare. Lokalvårdarna tillhör en central enhet och arbetar precis som tidigare ute i bostadsområdena.

– Vi är bäst bland de svenska allmännyttiga fastighetsbolagen med att sköta utemiljö och trapphus och det ska vi fortsätta att vara,
poängterar Gunilla Flygare.

Två av tre tillsatta

Organisationen med tre fastighetschefer trädde i kraft den 1 mars. Då tillträdde Håkan Nilsson, tidigare byggprojektledare hos LKF, som fastighetschef för Öster och Sandra af Forselles, tidigare fastighetsförvaltare hos MKB, som fastighetschef för Söder. Rekrytering av fastighetschef för Norr pågår och Christer Jönsson, tidigare områdeschef hos LKF, är tillförordnad fastighetschef. Övriga områdeschefer har fått nya roller i den nya organisationen.

Områdesvärdarna, områdestekniker och skötselchefer tillträder i början av september då också felanmälan centraliseras till Teknisk service. Fram tills dess ska felanmälan göras som vanligt.

Fastighetsområde Norr

 • Tf Fastighetschef: Christer Jönsson
 • Bitr Fastighetschef: Carina Markenvard
 • Uthyrare: Heléne Peterson, Ina Jarnekrantz
 • Områdesvärdar: Jörgen Olsson (Rådhusrätten/Offer-källan), Jan Hansson (Gunnesbo/Nöbbelöv), Paul Petersson (Papegojelyckan/Värpinge)
 • Områdestekniker: Erling Nilsson/Rolf Larsson (Rådhusrätten/Offerkällan) Paul Hagen (Gunnesbo/Nöbbe-löv) Roland Göransson (Papegojelyckan/Värpinge)
 • Skötselchef: Niklas Jönsson

Fastighetsområde Söder

 • Fastighetschef: Sandra af Forselles
 • Bitr Fastighetschef: Torbjörn Larsson
 • Uthyrare: Amela Ferhatovic
 • Områdesvärdar: Cecilia Magnusson (Klostergården/Karhögstorg) Peter Gradin (Centrum) Tommy Andersson (Väster)
 • Områdestekniker: Kristian Heideman/Mikael Haller (Klostergården/Karhögstorg) Leif Jacobsson (Centrum) Joakim Linander (Väster)
 • Skötselchef: Peter Strömdahl

Fastighetsområde Öster

 • Fastighetschef: Håkan Nilsson
 • Bitr Fastighetschef: Linda Domini
 • Uthyrare: Camilla Thomasson, Ermina Kovacevic, Anna Carping
 • Områdesvärdar: Rickard Nilsson (Linero) Sebastian Mati (Mårtens Fälad/Ö Torn) Anders Svensson (Dalby/S Sandby)
 • Områdestekniker: Iwe Krüger (Linero) Fikret Kapetanovic (Mårtens Fälad/Ö Torn), Bengt Nilsson/Sven-Åke Andersson (Dalby/S Sandby)
 • Skötselchef: Michael Andersson