72 KVADRAT HÅLLBART

Lek och
möten
för alla åldrar

Alla som bor i en LKF-lägenhet ska ha en lekyta eller en lekplats inom gångavstånd. I detta omfattas allt från en gungställning med en sandlåda till en större lekplats. Mötesplatser för vuxna, i anslutning till barnens lek, efterfrågas och skapas också allt oftare.

– Vi vill underlätta för människor att vistas utom-hus och mötas på våra gårdar. Därför ligger ofta våra grillplatser i närheten av lekplatserna. Vi har även anlagt en del odlingslådor, med möjlighet för de boende att själva odla på sin gård, säger Mats Nidemar, utemiljöansvarig på LKF.

När gården, lekytan eller lekplatsen ska förändras har LKF, inom några av sina bostadsområden, testat att samla in synpunkter från de boende; unga som gamla. Då har barnen kunnat föra fram vilka lekredskap de helst vill ha och de vuxna har kunnat önska sig till exempel
odlingslådor och/eller grillplats.

– I de hyresgästenkäter vi gör med jämna mellanrum har vi fått in en del önskemål om just fler grillplatser, säger Mats Nidemar.

När utemiljön planeras ser LKF också över vilka som bor i området och försöker tillgodose så många önskemål som möjligt. Såväl yngre som lite äldre barn ska hitta något de vill göra, samtidigt som det skapas umgängesytor för de vuxna. Vissa lekplatser har under senare år även blivit tillgänglighetsanpassade.

Ett enkelt sätt att se om en lekplats är anpassad för att kunna användas av barn och vuxna i rullstol, eller med andra svårigheter att ta sig fram, är att sanden ersatts med gummibeläggning eller konstgräs. Den lite större kompisgungan och gummifigurer som det går att klättra på, är andra tecken i tiden.

Något annat som börjar bli populärt är utegym eller styrketräningsredskap utomhus, för äldre barn och vuxna.

– Förra året placerade vi motionsredskap utanför ett av våra äldreboenden, efter att ha diskuterat och planerat med personalen. Det känns som att detta att kunna motionera utom-hus samt att kunna odla på gården är några av dagens trender, avslutar Mats Nidemar.

Mats Nidemar, utemiljöansvarig på LKF.

FAKTA

Inom LKF finns i dag 170 lekplatser. 33 av dem är stora, 54 mellanstora och 82 stycken är mindre lekytor med något gungdjur och en sandlåda.