72 KVADRAT HÅLLBART

Vi bygger 5 500 m2 solceller
på Norra Fäladen

Vi bygger en av Sveriges största solcellsanläggningar på bostadstak på Rådhusrätten. 5 500 m2 solceller med en toppeffekt på 800 kW monteras på 22 tak på våra bostadshus på Magistratsvägen.

Anläggningen kommer att producera cirka 780 000 kWh grön el per år, vilket motsvarar 270 lägenheters årsförbrukning av hushållsel. Husen på Magistratsvägen är optimala för placeringen av anläggningen – platta tak, fullständigt söderläge och inga skuggningar.

– Anläggningen bidrar i hög grad till att vi uppnår både våra och kommunens miljömål att öka den förnybara elproduktionen och skapa förutsättningar för hållbara energisystem. Vår anläggning ökar produktionen av el från solceller i Lund med 50 procent, säger LKFs VD Håkan Ekelund.

Elen ska i första skedet användas som fastighetsel, det vill säga för drift av bland annat bostadshusens fläktanläggningar, pumpar, belysning och garage.

Kraftringen är entreprenör för projektet. Investeringskostnaden är cirka 10 miljoner kronor med ett statligt stöd på tre miljoner.

Läcker kranen eller toaletten?

Då vill vi att du gör en felanmälan

Använd Mina Sidor på lkf.se eller ring LKF Service 046-12 49 55.

Vatten är en värdefull resurs. Låt oss därför tillsammans få stopp på onödigt vattenspill.

En rinnande toalett kan dra mer än 1 000 liter renat vatten per dygn. Helt i onödan.

Buss 159 tar dig ut i naturen

Regionbuss nummer 159 är den perfekta linjen att välja om du vill ta dig ut i naturen utan att själv behöva köra bil. Bussen avgår från Lund C (vid ICA Malmborgs) och kör sedan till Dalby Söderskog, Skryllegården, Torna Hällestad och Södra Sandby, med hållplatser vid flera fina naturområden.

Allt om tidtabeller, biljettköp och övrig information hittar du på Skånetrafikens webbplats.

Skrylles hemsida finns tips på aktiviteter och områden att besöka.