72 KVADRAT PORTRÄTTET: PETTER SWANBORG

Seglande
gotlänning ny
ekonomichef

LKFs nye ekonomichef Petter Swanborg kallar sig själv tävlingsinriktad. Han tävlingsseglar och tar med sig tävlingsandan in i jobbet.

Petter Swanborg är uppvuxen på Gotland. Där lärde han sig att uppskatta närheten till havet och att segla. Nu bor han med sin familj i Helsingborg och tävlar som gast på en segelbåt.

I mitten på september bytte Petter jobb från befattningen som ekonomichef på allmännyttiga Helsingborgshem till samma befattning på LKF. Det nya jobbet ligger inte lika nära havet som det gamla (även om man kan se havet från åtskilliga av LKFs lägenheter) men i samma växande region.

– Jag har varit med om att utveckla Helsingborgshem från ett förvaltande till ett expansivt fastighetsbolag, säger han. Det har varit en spännande resa och jag har trivts i min roll som ekonomichef.

– Men nu kände jag att det var tid att ta mig an nya utmaningar och jag är glad att jag kan göra det i samma roll hos LKF.

Petter beskriver sig själv som tävlingsinriktad, både på fritiden, där han inte bara tävlar i segling utan också i löpning och badminton, och på jobbet. Att ha mål ger mening för mig.

– Jag vill gärna göra att något som är bra blir ännu bättre. Jag vill bidra till att utveckla LKF både som hyresvärd och affärsverksamhet.

Petter Swanborg har genom åren haft många kontakter med LKF och känner företaget väl.

– Det är ett välskött företag med stabil ekonomi och de är, precis som Helsingborgshem, inne i en expansiv fas på en marknad med stark efterfrågan på bostäder. Företaget behöver inte riskera att stå med tomma bostäder, varken i nyproduktionen eller i det äldre beståndet som marknaden ser ut idag.

– Men det betyder inte att LKF är ett själv-spelande piano. Mycket kan hända i omvärlden som påverkar företaget, som fallet exempelvis var under finanskrisen 2008-2009.

Även om Sverige befinner sig i en försiktig ekonomisk expansion så kan spelet plötsligt och oförutsett kastas över ända med effekter för LKF, menar Petter.

– Då är det vår uppgift att möta de ekonomiska utmaningarna på ett sätt som gör att hyresgästerna kan känna sig fortsatt trygga i sitt boende.

Petter Swanborg talar om vikten av att ha en bra dialog med hyresgästerna om företagets och LKFs ekonomi. Det gäller exempelvis i frågan om företagets vinst, som ofta väcker debatt när företagets bokslut redovisas.

– Det är inget konstigt att ett företag som LKF går med vinst, säger han. Det viktiga är hur den nyttjas och att den kommer kunder och ägarna till del.

– Det är också viktigt att vi har en god dialog med Hyresgästföreningen om detta. Ekonomi behöver inte vara en tråkig sifferexercis, jag ser det som min uppgift att på ett tydligt och enkelt sätt berätta för hyresgästerna hur vi ser på vår ekonomi, vilka överväganden vi gör, vilka utmaningar som väntar, hur vi agerar för att LKF ska fortsätta att utvecklas som ett starkt företag med ett tryggt boende.

”Jag vill gärna göra att något som är bra blir ännu bättre. Jag vill bidra till att utveckla LKF både som hyresvärd och affärs­verksamhet”.

FAKTA Petter Swanborg

  • Ålder: 42 år
  • Från: Gotland
  • Bor i : Helsingborg
  • Familj: Sambo och son
  • Husdjur: Nej
  • Utbildning: 4-årig teknisk utbildning i Stockholm, civilekonom i Växjö
  • Karriär: Småföretag i fastighetsbranschen på Gotland, Svenska Bostäder i Stockholm, Helsingborgshem, varav sju år som ekonomichef
  • Lagar mat: Till husbehov
  • Gillar: Italienska köket
  • Hobby: Segling, löpning, badminton

”Ekonomi behöver inte vara en tråkig sifferexercis, jag ser det som min uppgift att på ett tydligt och enkelt sätt berätta för hyresgästerna hur vi ser på vår ekonomi, vilka överväganden vi gör, vilka utmaningar som väntar, hur vi agerar för att LKF ska fortsätta att utvecklas som ett starkt företag med ett tryggt boende”.