72 KVADRAT NYRENOVERAT

Gamla hus
kräver
underhåll

Alla våra hus och lägenheter måste underhållas med jämna mellanrum. Det kan vara allt från nya badrum till översyn av utemiljön. Ibland blir det mer påtagligt för er hyresgäster att vi håller på att renovera med stök och bök i lägenheten, men vi försöker alltid göra våra underhållsarbeten så smidigt som det bara är möjligt.

Några exempel på vad vi nyligen har gjort eller planerar att göra under den närmsta tiden:

• Som en del av vårt brandskyddsarbete att individ-anpassa brandskyddet och fokusera på riskgrupper har vi under hösten satt in spisvakter i alla lägen-heter i våra seniorboenden på Helgeandsgatan, Prennegatan och S:t Laurentiigatan.

• För att dämpa bilarnas hastighet på Rampvägen på Norra Fäladen har vi satt upp trafikhinder i form av växtlådor och smidesstaket.

• Lägenheterna på Västra Stationstorget 1-11 får nya balkongfronter i december och i somras anlade vi en ny trädgård och grillplats på innergården.

• På Juryvägen har vi gjort om några uteplatser så att hyresgästerna fått större plattsatta uteplatser och några har även fått nya staket och vindskydd.

• På Offerkällan har alla hyresgäster som har lägenheter med uteplatser som fått välja om de vill ha bok- eller thujahäck runt uteplatsen. Vi arbetar också under hösten med att plantera nya stora träd både framför husen och ute på grönområdena i bostadsområdet.

• Badrummen på Staffans Gränd 2, 4 och 6 och Grönegatan 17 genomgår just nu alla en renovering till modern standard.

• Garaget i kvarteret Rimfrosten på Gråväders-vägen helrenoveras med bland annat nya ytskikt. Arbetet beräknas vara klart i januari nästa år.

I kvarteret Sankt Mårten på Västra Mårtensgatan, mitt emot Saluhallen, har vi målat samtliga fönster. Nästa steg blir lagning av puts och återskapande av takfot från svunna tider.

• På Trollebergsvägen 81-95 finns numera en ny underjordisk avfallssorteringsanläggning, en så kallad UWS (Underground Waste System).

• Ett efterlängtat fönsterbyte på Spexarevägen 2-46 samt Uardavägen 48 påbörjades i början av november. Under nästa år är det Uardavägen 26-58 som står på tur.

• På Östratornvägen byter vi ut befintlig ytter-belys-ning vid entréer och kompletterar med ny belysning på baksidan av husen. Alla armaturer är i LED–utförande. Belysningen på baksidan ska öka trygg-heten eftersom ljuset tänds och lyser på halv-fart vid skymning men tänds upp fullt vid rörelse.