72 KVADRAT INBLICK

Bostäder huvudtema för Arkitektur-filmfestivalen

På sju år har Lund International Architecture Film Festival gått från att vara en lokal kulturhändelse till att bli ett internationellt förankrat kulturevenemang. LKF var huvudsponsor för årets festival.

Tanken på en filmfestival med arkitekturen i centrum föddes 2008 hos Elzbieta Jasinska Brunnberg, lundabo som är utbildad arkitekt i Polen och som har arbetat som konstnär, författare, journalist, förläggare och filmproducent sedan hon kom till Sverige i mitten av 1970-talet.

– Ända sedan filmens födelse har film och arkitektur varit intimt förknippade med varandra, säger Elzbieta, som själv har varit filmintresserad sedan barndomen.

– När biograffilmerna började komma byggdes tusentals biografer runt om i världen, många av dem arkitektoniska pärlor.

Och många filmskapare har använt arkitekturen som ett viktigt element i sina filmer, poängterar Elzbieta. David Lynch, skaparen av tv-serien Twin Peaks, är ett exempel. Fyra av hans filmer visades vid årets festival, som pågick den 7-13 september.

Den första festivalen arrangerades 2009 och hade en stark lokal prägel. I dag är festivalen en internationell begivenhet med många utländska gäster och har fått filialer i Göteborg och Stockholm och efterföljare i Danmark.

– Festivalen är nog mer känd internationellt än i Lund, säger Elzbieta Jasinska Brunnberg. Med vår lilla budget är möjligheterna till marknadsföring begränsade.

– Vår festival skiljer sig från många andra filmfestivaler genom att den kombinerar nöjet att se film med föredrag och seminarier, säger hon vidare. Den vänder sig dessutom inte bara till vuxna utan också till barn och unga.

Även om många av festivalbesökarna är arkitekter riktar sig festivalen inte i första hand till yrkesfolket utan till så kallat vanligt folk, poängterar Elzbieta.

– Vi vill göra människor medvetna om arkitekturens betydelse och inspirera till ett ökat deltagande i stadens utformning.

Årets festival, som hölls på flera olika platser i Lund, hade Framtidens bostäder som huvudtema. Två långfilmer, bland annat en om Christiania, och två kortfilmer på det temat visades. Men festivalen hade också andra teman, till exempel Staden och kriget, Offentliga platser och Arkitektur, dans och andlighet. Inom varje tema visades filmer och arrangerades seminarier och debatter.

Dessutom delades priser i olika kategorier ut.

Festivalen drivs av den ideella föreningen ArchFilmLund och bekostas med stöd av Kultur i Lund och en rad sponsorer. Elzbieta Jasinska Brunnberg är programansvarig för festivalen.

– Jag bär den alltid med mig inne i mitt huvud, säger hon. När en festival pågår funderar jag redan på vad nästa festival ska erbjuda.

Även 2016 kommer framtidens bostäder att finnas med som tema, avslöjar Elzbieta. Jag hoppas på LKFs stöd även då.

Läs mer om festivalen, de olika pristagarna med mera, här: www.archfilmlund.se

Därför var LKF
festivalens
huvudsponsor

– Vi valde att vara huvudsponsor för årets festival eftersom Framtidens bostäder var festivalens huvudtema. Festivalen har också startat och utvecklats här i Lund, säger LKFs marknadschef Gunilla Flygare.

– Arkitektur är en viktig utgångspunkt för att skapa bra bostäder och en bra boendemiljö och det var också en anledning för oss att sponsra en festival som sätter arkitekturen i centrum.

Danska festivalbesökare: Arkitekterna Jesper Pagh och Lærke Jul Gagner.

Elzbieta Jasinska Brunnberg (tvåa från höger) med Jesper Pagh, Malmöarkitekten Jon Cederberg och Lærke Jul Gagner.

Lundarkitekten Vladde Naumovski och skaparen av festivalens prisstayett, Lars Ekholm från Lund.