72 KVADRAT NYRENOVERAT

70-talsområde får ett rejält ansiktslyft

Intresserade hyresgäster på Linero passade på att kika in i de nyrenoverade lägenheterna på Vikingavägen 26.

Drygt 40 år efter det att området byggdes genomför LKF ett omfattande underhåll och upprustning av sina 70-talshus vid Vikingavägen på Linero med drygt 700 lägenheter. Även utemiljön kommer att förändras.

Stammar för vatten och avlopp ska bytas och badrummen får en totalrenovering. All el i lägenheterna byts, nya lägenhetsdörrar sätts in och fönstren i söder, inklusive väggen under fönstren, byts.

För att få en mer effektiv energianvändning byggs fjärrvärmesystemet om. Värmepumpar installeras för att ytterligare effektivisera energi-användningen.

– Vi är med i EU-projektet Cityfied som har som mål att minska energianvändningen med minst 31 procent, berättar projektledaren Marcus Gensmann. Förhoppningen är att vi kommer att nå det målet med råge.

Vidare kommer husens trapphus att rustas upp med nya trappräcken, ommålade väggar, postfack i entrén och ny fasadbeklädnad utanför entrén.

Fasaden mot söder kommer att fräschas upp och vissa balkonginglasningar byts.

Även utemiljön rustas upp och nya aktivitetsytor skapas för dels lek och grillning, dels odling av frukt och grönt. Underjordiska sopcontainrar placeras längs Vikingavägen så att sopbilarna inte längre kör in i området.

Upprustningen av området sker med varsamhet och respekt för arkitekten Sten Samuelssons ursprungliga tankar, poängterar Marcus Gensmann.

Ett pilotprojekt har genomförts på Vikingavägen 26 och har gett värdefulla erfarenheter inför det framtida arbetet, berättar Marcus vidare.

Underhålls- och upprustningsarbetet beräknas starta i kvarteret Eddan till våren, därefter följer kvarteret Havamal. Hela projektet beräknas ta 5-6 år att genomföra.

I slutet av september arrangerade vi en visning av de nyrenoverade lägenheterna i pilothuset för alla våra hyresgäster i kvarteret Eddan/Havamal. Ett hundratal intresserade kom för att kika på de nya badrummen och de uppfräschade trapphusen.