72 KVADRAT BYGGKOLLEN

Nu bygger vi fler lägenheter än på länge

Under 2014 byggstartade vi 298 lägenheter och byggde klart 76 lägenheter. Under 2015 räknar vi med att cirka 100 nya hyresrätter färdigställs och under 2016 cirka 200 stycken. Från och med 2017 och några år framåt är ambitionen att vi ska bygga runt 300 lägenheter varje år. Under våren har vi satt spaden i marken för två nya byggen – Vänorten på Östra Torn och Fossilen i Södra Råbylund. Läs mer på www.lkf.se

Vänorten
På Östra Torn, i kanten av Vänortsparken, bygger vi det nya kvarteret Vänorten. Flerfamiljshusen består av 16 hyreslägenheter på 1-3 rum och kök. Husen byggs i ett redan etablerat bostadsområde med blandad bebyggelse just där staden möter landsbygden. Vi räknar med att våra nya hyresgäster ska kunna flytta in under våren 2016.

Fossilen
Kvarteret Fossilen, i Södra Råbylund, blir ett grönskande område med närhet till såväl kommunikation som rekreation. Här bygger vi 180 nya bostäder i flerfamiljshus och radhus. De första husen ska stå klara i december 2016 och de sista i december 2017.

ANTAL FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER 2010-2014
Prognos färdigställda bostäder 2015–2017