Hållbarhetsnoter – GRI-aspekter kopplade till social hållbarhet

Program och utbildningar för anställdas utveckling GRI 404-2

Vår framgång bygger på att våra medarbetare känner ansvar, arbets­glädje och stolthet samt att de har inflytande, lust att lära och har möjlighet att utvecklas både i sitt arbete och som individer. Varje år genomför vi ett antal utbildningar, nätverksforum och vi genomför även kunskapsöverföringar mellan kollegor och enheter i olika program. I de utvecklingssamtal som årligen genomförs mellan våra anställda och deras chefer tas en utvecklingsplan fram för varje anställd.

Avgränsning

Rapporteringen omfattar enbart personer med anställning hos LKF.

Styrning och mål

På LKF arbetar vi kontinuerligt med tre fokusområden; starka team, arbetsglädje och kundfokus. Det innebär att vi i vardagen är tydliga i våra förväntningar, delar kunskap, stöttar och påverkar varandra för att nå ständiga förbättringar. Det sker genom aktiva insatser för ökad kunskap, föreläsningar och workshops för inspiration, aktiva utbildningsinsatser samt träning och påverkan i vardagsarbetet. Vi vet att kunskap och engagemang ger starka prestationer och ett gott resultat. Ett bra ledarskap och medarbetarskap är viktiga framgångsfaktorer för att nå våra mål.

Utfall

 • Ledarskapsträning steg 1 för alla nya ledare.
 • Ledarforum, fyra gånger under året.
 • Medarbetarforum med samtliga medarbetare, två gånger under året.
 • Arbetsrättsutbildning för alla ledare.
 • Utbildning kompetensbaserad utbildning för alla ledare.
 • Affärsmannaskapsutbildning för samtliga medarbetare.
 • Certifikatsutbildning för nya lokalvårdare.
 • Elsäkerhetsutbildning för lokalvårdare, målare, trädgårdsanläggare och fastighetsarbetare.
 • Program för skötselutbildning för alla fastighetsarbetare har startats.
 • Projektledarutbildning för ett antal chefer.
 • Utbildning i Huskurage för alla chefer och kundnära medarbetare.
 • HLR-utbildning för alla medarbetare.
 • Brandutbildning för alla medarbetare ute i verksamheten.