Om rapporten

Denna års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2022 omfattar Lunds Kommuns Fastighets AB (publ.) org. nr 556050-4341. Redovisningen upprättas årligen och är en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning. Redovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, vilket även innefattar krav på Hållbarhetsrapport. Den formella årsredovisningen omfattar sidorna 58 till 88 i PDF versionen av denna publikation.

Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med GRI:s riktlinjer Universal Standards 2021. Års- och hållbarhetsredovisningen fastställdes av styrelsen för Lunds Kommuns Fastighets AB den 1 mars 2023.

Kontakt­person för rapporten är Fredrik Millertson, vd.

Form: Hallvarsson & Halvarsson AB

Text: Ordspråk Lotta Soldning

Foto: Peter Kroon (s.15), Klas Andersson (s.31, 37, 56, 58), Bengt Alm (s.33), Felix Gerlach (s.24), Johan Alsén (s.7, 23, 30, 36, 56), Lena Nordenbro (s.29), Michael Svensson (s.28, 29, 39, 56), Una Nyberg (s.28,29), Gunilla Flygare (s.39),
LKF bildbank Pickit AB.

Illustrationer: Jaenecke Arkitekter C/O Klostergården (s.23), HÄR! arkitektbyrå (s.23), Fojab (s.24).