Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 4 Fastighetsskötsel

Tabellen visar fastighetsskötsel årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Yttre skötsel 60 54
Städning 15 15
Service och besiktningskostnader 16 17
91 86