Noter och kommentarer – Tillgångar

Not 21 Avtalade åtaganden om utförande av byggnation

Tabellen visar avtalade åtaganden om utförande av byggnation
Projekt Totalt Kvarstående Färdigtidpunkt
Stångby Väster 2 295 82,3 2023
Koggen 1 200 72,1 2023
Ornitologen 564 545,3 2026
Pilgrimen 235 86,7 2023
Tirfing 140 133,4 2024
Idalaskolan Veberöd 128 55,5 2023
Mariehus  93  75,8 2024
CoLive 94 71,7 2024
1 749 1 122,80