Noter och kommentarer – Intäkter och kostnader

Not 2 Nettointäkter lokaler

Tabellen visar nettointäkter för lokaler årsvis för 2021 och 2022
2022 2021
Bruttohyra lokaler 285 266
Hyresbortfall lokaler -9 -19
Hyresrabatter kommersiella lokaler -1 -3
275 244

Förfallotider lokalhyresavtal

Tabellen visar förfallotider för lokalhyresavtal årsvis från 2022 till 2026 och 2027 eller senare
Mkr
2023 31,8
2024 32,8
2025 29,2
2026 25,7
2027 26,8
2028 eller senare 142,6
S:a i hyresnivå 2023 288,9