Barnbokslut

LKFs barnbokslut 2022

Barnbokslutet ska ge en samlad bild av LKFs arbete under året, kopplat till barns rättigheter utifrån barnkonventionen. Årets barnbokslut är vårt första, formerna kommer att utvecklas kommande år. 

Illustration barn

Styrning och viktiga processer 

Vårt barnrättsarbete utgår från vår vision och är en viktig del av hur vi uppnår våra kundlöften och grundförutsättningar i vår Affärsplan. Vi tar ett starkt samhällsansvar och arbetar för dagens och morgondagens barn. Vi utvecklar för närvarande vårt barnrättsarbete. Det vi beskriver här är några av de processer som vi har identifierat som viktiga i detta arbete.  

Hur vi lyssnar 

Tillsammans med AktivBo har LKF under 2022 utfört en kundenkät riktad till barn, kallad “mini-kundenkät”. Läs mer om det här. 

Sommarpraktik 

Vi vill ge unga människor upplevelsen av den första egna lönen, känslan av ett riktigt arbete och på samma gång få en inblick hos oss som framtida arbetsgivare. För andra året i rad har LKF anställt drygt 50 sommarpraktikanter, 16–20 år gamla, varav cirka 75 procent var under 18 år. Samtliga bor hos oss och har genom olika underhållsprojektet varit delaktiga i utvecklingen av våra bostadsområden.  

Sponsring  

LKF sponsrar cirka 25 föreningar, med fokus på barn- och ungdomsverksamhet.  

Merparten är idrottsföreningar. I deras avtal finns krav på att de ska ställa sig positiva till att vara med på bland annat områdesevent och att arrangera prova-på-aktiviteter för barn. Varje förening uppmanas även att ha ett aktivt arbete mot kränkningar och sexuella övergrepp. Föreningens ledare ska ha kännedom om hur orosanmälan till socialförvaltningen görs.  

Tjejjouren i Lund, som även är våra lokalhyresgäster, är en förening som LKF sponsrar. Genom detta samarbete erbjuds idrottsföreningarna att anlita Tjejjouren för att genomföra workshops med barn runt teman som normer, sex och samtycke. 

Rädda Barnen Lund bedriver ett omfattande arbete inom kommunen om barns rättigheter. Under 2022 har LKF specifikt stöttat projekten: Läxhjälp, Tjej till tjej, Klostergården på lika villkor, Join och Äventyrsgruppen. 

Fritidsbanken finns i LKFs lokaler i centrala Lund. Här lånas sport- och fritidsartiklar ut gratis. Verksamheten bidrar till att barn lättare kan prova och utöva olika idrotter, utan att behöva köpa egen utrustning.
LKF har stöttat verksamheten ekonomiskt sedan de startade. 

LKFs uppsägningsprocess  

LKF bedriver ett aktivt bosocialt arbete mot störningar i boendet, misskötta lägenheter, oriktiga hyresförhållanden samt misskötta uteplatser och trångboddhet. Frågor där hänsyn till barns behov och rättigheter är en viktig del. Om en hyresgäst blir uppsagd eller en uppsägning är överhängande så meddelas kommunens enhet för vräkningsförebyggande arbete, Kvarbo. Ett av deras mål är att inga barnfamiljer ska vräkas i Lunds kommun. 

Huskurage  

Huskurage är en modell som LKF anslutit sig till, för att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Det handlar om att ge grannar och medarbetare en metod för att våga agera. Under 2022 genomfördes utbildning kring våld i nära relation för cirka 50 medarbetare som arbetar kundnära, i samarbete med Lunds kommun och Kvinno­jouren Lund. Målet var att öka kunskapen om våld i nära relationer och hur barn påverkas direkt eller indirekt (barnfridsbrott) samt hur man som medarbetare ska agera vid misstanke om att barn far illa. Inför utbild­ningen antog LKF en ny rutin kring orosanmälan för barn till socialförvaltningen. 

Bild på barn som springer i ett LKF-lopp
Foto på
Foto från aktivitet på LKFs 75-årsfirande

Exempel på aktiviteter med fokus på barn och unga under 2022

 • Vid LKFs 75-årsfirande genomfördes olika aktiviteter, bland annat riktade till barn och unga, under fyra event i olika delar av kommunen. 

• Vår- och höstfester och gårdsfester genom­fördes på flera områden i samverkan med Hyresgästföreningen. Deltog gjorde även föreningar som LKF sponsrar samt Lunds renhållningsverk. Även Stångbydagen genom­fördes, ett event för att kommunicera om utvecklingen av Stångby. Det fanns flera aktiviteter för barn under dessa event. 

• Linero-festivalen genomfördes tillsammans med lokala aktörer, där flera barnvänliga aktiviteter genomfördes. Det gick till exempel att pröva på en rad sporter, bli ansiktsmålad samt se på trolleri-, musik- och dansuppträdanden. 

• På Offerkällan har barn illustrerat bilder som ska ljus-projiceras på en husvägg. 

• LKF deltog på Ungdomsting nr 64 under våren, med temat Klimatkrisen är inget aprilskämt! 

• Barnens trädgård på Linero har pyntats under påsk, midsommar och Halloween. 

Flera andra aktiviteter för barn och unga har arrangerats i våra bostadsområden, bland annat: Allsångståget på Rådhusrätten, korvgrillning och fika under containerveckorna på Rådhusrätten samt thaiboxnings­träningar under påsk- och sommarlovet på Rådhus­rätten, Offerkällan och Linero.  

Bild på ett barn
Bild på tonåring som skruvar