LKF i korthet

Vision

Fler och bättre hem

LKFs vision är en framtid med fler och bättre hem. Bra bostäder gör Lund mer attraktivt för både människor och företag så att kommunen kan fortsätta att utvecklas. Vi agerar hållbart och miljösmart. Vi söker mark så att vi kan bygga fler bostäder till rimliga kostnader. Vi investerar i framtiden genom att bygga nytt samt ta hand om och utveckla de fastigheter vi har. Vi ger våra hyresgäster möjligheter att påverka sitt boende så att deras hem blir bättre för dem.

Ett helägt kommunalt fastighetsbolag

Lunds Kommuns Fastighets AB (publ), LKF, bildades 1947 och är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Bolaget har en politiskt sammansatt styrelse och Lunds kommunfullmäktige fastställer LKFs ägardirektiv.

Antal medarbetare

(tillsvidareanställda)

274

Antal nyanställda 2022

32

Medelålder på samtliga medarbetare

46

Illustration karta över Sverige

40%

Cirka 40 procent av hyresmarknaden

LKF har totalt 10 423 (10 299) lägenheter, vilket betyder att fler än 20 000 Lundabor bor hos oss. Det gör LKF till det tredje största kommunala fastighetsbolaget i Skåne och till ett av de 25 största i Sverige.

Bostadsbeståndet motsvarar cirka 40 procent av hyresrätterna i kommunen, vilket gör oss till den enskilt största aktören på hyres­rättsmarknaden i kommunen. Andra stora aktörer på hyres­marknaden i Lund är AF Bostäder (studentbostäder), Heimstaden och HSB. Totalt finns det cirka 65 800 bostäder i Lunds kommun varav nästan 70 procent utgörs av lägenheter i flerbostadshus och specialbostäder. Av dessa är 45 procent hyresrätter, 30 procent bostadsrätter och 25 procent äganderätter. 

Dessutom äger LKF merparten av kommunens äldre­boende, flera stadsdelscentrum som Fäladstorget, Linero torg och ­Karshögstorg med handel och service samt ett 40-tal attraktiva kommersiella lokaler i Lunds centrum.

Dessutom äger LKF merparten av kommunens äldre­boende, flera stadsdelscentrum som Fäladstorget, Linero torg och ­Karshögstorg med handel och service samt ett 40-tal attraktiva kommersiella lokaler i Lunds centrum.

Hela Lunds fastighetsbolag

LKF erbjuder hyresbostäder i Lunds stad, Genarp, Södra Sandby, Stångby, Veberöd, Dalby och Revinge.

Antal lägenheter

Lund: 8 962

Dalby: 710

Södra sandby: 376

Veberöd: 143

Genarp: 151

Revinge: 58

Stångby: 23

Illustrerad karta över byar med LKFs hyresbostäder

Totalt antal lägenheter i Lunds Kommun

10 423

Därutöver 1 345 kategoribostäder som blockuthyrs men förvaltas av LKF

Antal lokaler

337

Marknadsvärdet på LKFs fastighetsbestånd

16,6
Miljarder kronor

2022 uppgick marknadsvärdet på LKFs fastighetsbestånd till cirka 16,6 (16,6) miljarder kronor enligt gjord värdering.

20 000
Fler än 20 000 Lundabor bor hos oss

Illustration som symboliserar hyresgäster