Kundlöften introduktion

En hållbar kundresa med 2024 som första anhalt

I den här kombinerade års- och hållbarhetsredovisningen berättar vi om vårt integrerade arbete med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Arbetet görs med sikte på att infria våra tre kundlöften: en hyresvärd som bryr sig, ett hem för dig och en plats att trivas på. För att lyckas genomföra våra löften har vi tre viktiga grundförutsättningar att tryggt vila oss på: engagerade medarbetare, en stabil ekonomi och ett starkt samhällsansvar.

I korthet sammanfattar vi våra kundlöften och våra grundförutsättningar så här:

Bild som illustrerar en hållbar kundresa med 2024 som första anhalt